kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019
pastedGraphic.png

Kilde:https://www.facebook.com/123383054369356/photos/a.342693109105015/728697283837927/?type=3&theater

Navn SANDMARK BYGDEUTVIKLINGSSELSKAP AS
Org.nr NO 955 445 171 MVA
Kommune Skånland 
Stiftelsesdato 09.12.1989
Formål Skape ny næringsutvikling gjennom bygdeturisme, kombinasjonsnæringer, skogsdrift og snøbrøyte-tjenester.
Virksomhet/

Bransje/

Viktigste aktiviteter

Turisme, vintervedlikeholds entrepenør

Turisme Vilgesvárre

Vintervedlikehold for kommune, veglag og private

Vedproduksjon

Nettressurser  FB-side SABUS

https://www.facebook.com/groups/2419331901666844/

Vilgesvarre

https://www.facebook.com/Vilgesvarre-123383054369356/

Digitaliserte arkiv Digitalisert materiale ligger på Várdobáiki sin server.
Annet
Oppført av Tore Johnsen, 905 92 574