kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019

pastedGraphic.png

Navn Samenes Folkeforbund SFF
Org.nr 971408413
Kommune Skånland – landsomfattende
Stiftelsesdato 1.10.1993
Formål Samenes Folkeforbund med sin lokallag, sammenslutninger og direktemedlemmer har det som hovedformål å trygge livsvilkårene og ivareta den samiske kulturen i og utenfor de samiske bosetningsområdene.
Virksomhet/

Bransje/

Viktigste aktiviteter

SFF:

Skal engasjere seg sterkt i arbeidet for likeverd.
Skal arbeide for å styrke alle næringer i sitt virkeområde med tanke på en bærekraftig utvikling
Skal ivareta og fremme den sjøsamiske kulturen.
Skal styrke ungdoms muligheter til å påvirke utvikling i distriktet.
Organisasjonen skal gjennom sitt virke, bidra til å fremme varierte og allsidig kulturaktiviteter og tilbud.
Skal arbeide etter organisasjonens vedtekter og instrukser.

Nettressurser Web-site http://samene.no/

FB-side/gruppe https://www.facebook.com/groups/423685037695431/

Digitaliserte arkiv
Annet
Oppført av MM