kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019
pastedGraphic.png
Navn Márkomeannu searvi
Org.nr 991 246 312
Kommune Skånland
Stiftelsesdato 27.12.2006 /1999
Formål Márkomeannu skal gi et positivt bidrag til de markesamiske bygdene – og til hele Sápmi. Festivalen skal bidra til at oppvoksende generasjoner får et positivt forhold til det samiske og legge til rette for at den samiske kulturen skal kunne utvikle seg i en moderne tid.
Virksomhet/

Bransje/

Viktigste aktiviteter

Márkomeannu er en samisk festival som arrangeres i markebygdene i Ofoten and og Sør-Troms på norsk side av Sápmi i slutten av juli måned hvert år. Festivalen har en klar samisk profil, og programmet består av arrangementer med samiske artister, kunstnere og kulturutøvere.

Márkomeannu arrangeres av festivalforeningen Márkomeannu Searvi.

Nettressurser  Web-site www.markomeannu.no

FB-side https://www.facebook.com/markomeannu/

Digitaliserte arkiv https://www.flickr.com/photos/160941945@N08/
Annet
Oppført av Magnus Storvoll Strømseth, magnus@markomeannu.no 

Tlf. 90272770