kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019
Navn Loabagáiddie Siida
Org.nr 993 904 414
Kommune
Stiftelsesdato 23.12.1999
Formål Samenes Folkeforbund med sin lokallag, sammenslutninger og direktemedlemmer har det som hovedformål å trygge livsvilkårene og ivareta den samiske kulturen i og utenfor de samiske bosetningsområdene.
Virksomhet/

Viktigste aktiviteter

Loabagaiddie Siida SFF er et lokallag tilknyttet til Samenes Folkeforbund.

Laget er i dag i full aktivitet, nå skal vi snart starte opp med forskjellige kurs.
Knivkurs/Duodje kurs.
Ellers, så jobber vi med saker for SFF. Da spesielt saker som gagner området vårt. (fra FB-sida)

Trygge livsvilkårene for alle som bor i de samiske bosetningsområder.  Bingo.

Nettressurser Facebook https://www.facebook.com/loabagaiddiesiida.sff

SFF nettside: http://samene.no/

Digitaliserte arkiv
Annet
Oppført av MM