kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019
pastedGraphic.png

kilde: http://www.stormo.de/w-Kvileskogen.htm

Navn Kystsamene
Org.nr 897288672
Kommune Harstad, Tromsø
Stiftelsesdato 14.10.2010
Formål Kystsamene er en interesseorganisasjon for samer i alle kategorier.  Kystsamene skal søke å uttale seg i politisk i aktuelle saker, fremme det mangfold av kulturelle uttrykk som fins i det samiske samfunn.
Viktigste aktiviteter – «Tre stammers møte» — første lørdag i aug. i Grovfjord og på Minde

-Deltar i komitearbeidet for 6. februar i Harstad

-Samisk uke i Harstad

-Sansefjøsen på Minde, et tiltak for eldre

Nettressurser KONTAKTINFORMASJON. m.me/Kystsamene2010

2017kystsamene@gmail.com

http://www.stormo.de/w-Kvileskogen.htm

FB-side/gruppe: https://www.facebook.com/Kystsamene2010/

Digitalisert materiale/arkiv Møteprotokoller og annet materiale på Várdobáiki sin server
Annet Filmen: «svensksamenes vandringer», flytterveier.

Samisk/kvensk skilting.

Oppført av Bente Østli Eilertsen, sekretær