kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019
pastedGraphic.png
Navn INGA SÁMI SIIDA 
Org.nr 992 271 639
Kommune Sortland
Stiftelsesdato 19.2.2008
Formål Gjøre samisk kultur og reindrift kjent ute i verden.
Virksomhet/

Bransje/

Viktigste aktiviteter

  • Turistbedrift
  • Samiske opplevelser, møte med reinflokken, duodji, samisk mat
  • Formidling av samisk kultur på en naturlig måte, via deltakelse og nærhet til guider og reinen.
Nettressurser  Nettside http://www.inga-sami-siida.no/index.html

FB-side/gruppe https://www.facebook.com/IngaSamiSiida/

Digitaliserte arkiv Bilder.

Avisinnlegg.

Filmer og TV-produksjoner fra mange land.

Annet
Oppført av Laila Inga