kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019
pastedGraphic.png
Navn HINNØY SFF
Org.nr 816 989 132
Kommune Harstad
Stiftelsesdato 15.9.2015
Formål Hinnøy SFF har som hovedmål å arbeide for samisk språk, kultur og samfunnsliv. Hinnøy SFF plikter å følge SFFs formålsparagraf:
“Samenes Folkeforbund (SFF) er en samisk kulturpolitisk landsorganisasjon med formål å trygge levevilkårene for alle folkegrupper i og utenfor de samiske bosettingsområdene. SFF arbeider i pakt med hevdvunne samiske tradisjoner og interesser” (fra FB-sida)
Virksomhet/

Bransje/

Viktigste aktiviteter

Fremme samisk kultur. 

Kurs og diverse aktiviteter.

Nettressurser  Facebook https://www.facebook.com/hinnoysff/
Digitaliserte arkiv
Annet
Oppført av MM