kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019
pastedGraphic.png
Navn IINNA JA BIRAS SAMIID SEARVI 

HINNØY OG OMEGN SAMEFORENING

Org.nr 984 162 871
Kommune Evenes
Stiftelsesdato 25.mars 1977 på Borkenes/Giehtavuotna i Kvæfjord kommune
Formål Iinná ja biras sámiid searvi – NSR er en organisasjon for alle samer og har til oppgave å: 

– styrke samers status som egen folkegruppe i det norske samfunnet, for på denne måten å arbeide for en indre selvbestemmelse. 

– arbeide for at regionens interesser skal få gjennomslag i Sametinget og andre styringsorganer 

– arbeide for et variert næringsliv tilpasset de naturgitte ressurser, som det må sikres rettigheter til. 

– arbeide for å styrke samisk språk, identitet og kulturkompetanse i Nordre-Nordland- og Sør-Troms-regionen. 

Virksomhet/

Bransje/

Viktigste aktiviteter

Samepolitisk arbeid og kulturelle samiske aktiviteter. 

Foreningen er en samisk organisasjon som driver med kulturarbeid og politisk arbeid. De fremmer samiske interesser politisk både lokalt og nasjonalt. Foreningen er tilknyttet Norske Samers Riksforbund (NSR), sammen med en rekke andre sameforeninger.

Nettressurser  FB-side/gruppe https://www.facebook.com/groups/521433791215390/

NSR web-side: https://nsr.no/om-oss/lokallag/hinnoy-og-omegn-sameforening-ibs/

Digitaliserte arkiv Materiale på Várdobáiki sin server
Annet
Oppført av MM