kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019
pastedGraphic.png 
Navn Harstad & omegn sameforening NSR
Org.nr 913 662 032
Kommune Harstad
Stiftelsesdato 20.11.2004
Formål Harstad og omegn sameforening – NSR er en organisasjon for samer som har til oppgave å: arbeide for å styrke samisk språk, identitet og kulturkompetanse i Harstad-området, styrke samenes status som folkegruppe, arbeide for at regionens interesse skal få gjennomslag i Sametinget, arbeide for et variert næringsliv tilpasset de naturgitte ressurser, som det må sikres rettigheter til.
Virksomhet/

Bransje

Viktigste aktiviteter

Nettressurser 
Digitaliserte arkiv
Annet Nedlagt i 2019
Oppført av MM