kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019

pastedGraphic.png

Navn HÅLOGALAND SAMISKE FORENING SFF
Org.nr 985 803 528
Kommune Gratangen
Stiftelsesdato 01.01.1996
Formål Samenes Folkeforbund med sin lokallag, sammenslutninger og direktemedlemmer har det som hovedformål å trygge livsvilkårene og ivareta den samiske kulturen i og utenfor de samiske bosetningsområdene.
Virksomhet/

Bransje/

Viktigste aktiviteter

Ideell organisasjon med virksomhet for å ivareta samisk kultur, språk og annen samisk virksomhet. 

Hålogaland samiske forening har en storlavvo på Holtås/ Kvernmo i Gratangen kommune.(fra FB-sida)

Nettressurser FB-side/gruppe https://www.facebook.com/Haalogalandsamiskeforening/
Digitaliserte arkiv
Annet
Oppført av MM