kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019
Ságat mai 1994
Navn Sámegieloahpahusa vánhensearvvis

Foreldreforeninga for samiskundervisninga

Org.nr 988 126 659
Kommune Skånland 
Stiftelsesdato 29.2.1980
Formål
  • Foreldreforeninga er et forum for foreldre som har valgt samisk språk- og kulturfag til sine barn i skolen
  • Vi skal være en ressurs og samarbeidspartner for samisklærere der det er naturlig
  • Vi skal være en aktiv ressurs i forbindelse med arrangering av språkbad
  • Foreldreforeninga skal være en aktiv pådriver for utvikling av samiskfaget i skolen
  • Organisasjonsformen skal være fleksibel og lite byråkratisk
Virksomhet/

Bransje/

Viktigste aktiviteter

Forening for foreldre med barn i samisk undervisning i Skånland, Evenes, Harstad. Skal være en ressurs for lærere og en pådriver for bedre samisk tilbud.
Nettressurser 
Digitaliserte arkiv Digitalisert materiale ligger på Várdobáiki sin server
Annet
Oppført av MM