kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019

pastedGraphic.png

Navn Boazovázzi Goahti AS
Org.nr 921 110 545
Kommune Lødingen
Stiftelsesdato 20.06.2018
Formål Drive reindriftsgård med kunnskapsformidling, overnatting, servering og salg av reinkjøtt og duodje håndverk, brukskunst og håndverksprodukter
Virksomhet

/Bransje

Viktigste aktiviteter

Drift av restaurant og kafeer, overnatting og butikkhandel ellers. 
Nettressurser Facebook: https://www.facebook.com/boazovazzireingjeteren
Digitaliserte arkiv Boka Eallu  file:///C:/Users/marit/Downloads/EALLU_book_Final_Digitial.compressed_Optimize.pdf

Årets Lødingsværing

http://www.blv.no/lodingen/boazovazzi-karet-til-arets-lodingsvering-1.2402862

Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris 2019 https://www.matmerk.no/no/matmerk/aktuelt/samisk-matformidler-vant-ingrid-espelid-hovigs-matkulturpris

Annet
Oppført av MM