kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019

pastedGraphic.png

Navn Ráhkká ja biras sámiid searvi NSR

Bjerkvik og omegn sameforening NSR

Org.nr
Kommune Narvik
Stiftelsesdato
Formål § 2 Formål

• NSR vil fremme likeverd, solidaritet og fredelig sameksistens mellom folk og folkegrupper og respekt for menneskets avhengighet av naturen.

• NSR vil virkeliggjøre samisk selvråderett og sikre en samisk fremtid som ett folk i egne områder.

• NSR vil bidra til å opprette og fullføre samisk folkestyre ved aktivt å delta i demokratiske valg.

• NSR vil sentralt, gjennom SOL og via sine lokallag bidra og fremme til varierte og allsidige samiske kulturaktiviteter og tilbud.

Virksomhet/

Bransje/

Viktigste aktiviteter

Nettressurser Web-side https://nsr.no/om-oss/lokallag/bjerkvik-og-omegn-sameforening/

FB-side/gruppe https://www.facebook.com/groups/1537535099811006/

Digitaliserte arkiv
Annet
Oppført av Marit Myrvoll