kart
Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2016 – 2019

pastedGraphic.png

Navn BÁLÁK SÁMI SEARVI

BALLANGEN SAMEFORENING

Org.nr
Kommune BALLANGEN
Stiftelsesdato 21.mai 1994
Formål Foreningen skal ta vare på og utvikle den samiske kulturen og det samiske språk,

ved å ivareta de samiske interesser innenfor samfunnslivet, de tradisjonelle næringer.

Drive med språkundervisning, kuts etc. Samisk håndtverk duoddji.

Innsamling og registrering av gamle samiske  bo- og stedsnavn

Foreningen skal være politisk nøytral

Viktigste aktiviteter Kurser i samisk.

Kurser i duodji. Skaller,  vesker,   belter,  båndvev, kniver og koftesøm mm

Innsamling av samiske stedsnavn.

Gudstjenester  og andakter i forbindelser med samefolkets dag.

Arrangerer Samefolkets dag.

Besøker barnehagene i Ballangen på 6.febr eller dagen før el.etter.

Guiding i Skjerperlappenes fotspor.

Nettressurser Ballangen Duodje
Digitalisert materiale/arkiv Digitalisert materiale ligger på Várdobáiki sin server:Samiske stedsnavn

Media, bilder, møtebøker, mm

Intervjuer 

Annet
Oppført av Ingolf Kvandahl. Tlf. 40849352.   epost: kvandahli@gmail.com