DELTAKERE

pastedGraphic.png

Visuell framstilling av den geografiske utbredelsen av deltakende foreninger, foretak og organisasjoner innenfor Várdobáiki museums virkeområde (norgeskart.no og Marit Myrvoll)

Prosjektet er gjennomført med en stor grad av brukermedvirkning fra deltakende foreninger/foretak/organisasjoner. De enkelte samarbeidspartnere har hatt stor selv-bestemmelse i hvilket omfang og hvilken historie som skal fortelles. Dette gjelder gjennomgang av arkiver, digitalisering av arkivmateriale, bilder og viktige hendelser. Også sentrale tillitsvalgte og andre ressurspersoner kunne intervjues hvis de deltakende organisasjonene ønsket det, slik at deres forståelse og kunnskap bevares. 

I alt 25 foreninger, foretak og organisasjoner bekreftet sin deltakelse i prosjektet, og de fleste av disse har deltatt i større eller mindre grad i alle 4 år. Mange har gjort en stor og grundig jobb med å finne, systematisere og digitalisere arkivmateriale helt fra oppstart. Ei utfordring som flere av foreningene har hatt, er at tillitsvalgte endres nesten hvert år. Kontinuitet i prosjektarbeidet har derfor variert.

Disse foreninger, foretak og organisasjoner har deltatt