FELLESSAMLING 3

Tid 17 – 18 NOVEMBER 2017

Sted TJELDSUNDKROA

pastedGraphic.png

TEMA

På denne samlingen ble det fokusert på to tematikker. Det ene var oppfølging av Intervjuer fra samlingen i januar 2017. Deltakerne ble presentert for informasjonsskriv, intervjuguide og samtykkeskriv, og flere meldte at dette var nyttige skjemaer som de ønsket å bruke. Bente Østli Eilertsen viste gjennom eksempler hvordan intervjuer kan gjøres. Hun presenterte også noen funn og erfaringer fra intervjuer hun hadde gjennomført med ressurspersoner.

Den andre delen av det faglige programmet var En innføring i wordpress som arbeidsverktøy.  Helge Opdal viste at dette var en moderne og enkel måte å lage ei nettside på, selv om man bør holde kunnskapen om dette vedlike for ikke å glemme. Diskusjonen gikk blant annet ut på at nettsider krever økonomi, og derfor er det foretak og bedrifter som har ei nettside, mens foreninger ofte har egen Facebookside. Opdal minnet forsamlingen på at på egen nettside har man kontroll over rettighetene til det man publiserer, mens på Facebook sier man ifra seg rettighetene til det man publiserer.

Deltakerne fikk prøve seg på å lage ei hjemmeside for egen forening, og legge inn relevant digitalisert materiale. 

Deltakende foreninger og foretak på samlingen i nov 2017
Antall deltakere FORENING/FORETAK
1 Dielddanuorguovllu Nuorak (DGN) 
1 Ballangen sameforening
1 Foreldreforeninga 
1 Sandmark bygdeutviklingsselskap (SABUS)
1 Kystsamene
1 Inga Sámi Siida
2 Stuornjárgga Sámi Duodje
1 Vesterålen og Omegn Sameforening
1 Snubba Grendelag
1 Márkomeannu
11
Foreleser Helge Opdal
VB Bente Ø Eilertsen
VB Marit Myrvoll