FELLESSAMLING 2

Tid 27-28 JANUAR 2017

Sted TJELDSUNDKROA

TEMAER 

På denne samlingen ble det fokusert på to tematikker. Det ene var Intervjuer og det andre var Bilder på nett.  I begge disse bolkene fikk deltakerne prøve seg med praktiske øvelser. Det var også satt av tid slik at de som hadde med ulike typer dokumentasjon, kunne digitalisere dette.

INTERVJUER

  • Hva menes med “intervju”? Ulike intervjuer  vårt intervju 
  • Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid
  • Praktiske øvelser
  • Korte presentasjoner av arbeidet
  • Intervju som dokumentasjon v/Marit Myrvoll

pastedGraphic.png

BILDER PÅ NETT: Retningslinjer, vær-varsom-adferd

Foreleser: Medialærer Helge Opdal

  • Hvilke regler gjelder? Publisering.  Personvern.  Åndsverk.  Eierskap. Lovverk.  Etikk.  
  • Vanligste feil/feller
  • Eksempler

SKANNING

  • Medbrakte dokumenter og bilder ble skannet. 
Deltakere på fellessamling januar 2017
Antall deltakere Foreninger/foretak
1 Bálák/Ballangen sameforening
1 Boazovázzi
2 Dielddanuorguovllu Nuorak (DGN)
2 Iinna ja biras Sámi Searvi
2 Kystsamene
1 Loabagaiddie Siida
2 Samenes Folkeforbund
1 Sandmark bygdeutviklingsselskap
1 Sáráhkká Sámemanak
2 Stuornjárgga Sámi Duodje
1 Stuornjárgga sámenuorak
1 Vesterålen og Omegn Sameforening
17
Foreleser Helge Opdal

Várdobáiki Janne Olsby

Várdobáiki Marit Myrvoll

Várdobáiki Kjersti M Balto

Várdobáiki hadde med tre skannere.