FELLESSAMLING 6

Tid 26 – 27 APRIL 2019

Sted TJELDSUNDKROA

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

TEMA

På denne samlingen ble to emner tatt opp. Det ene var forholdet mellom den samiske befolkningen og kommunene de siste 50 år. Her foreleste prof. Else Grete Broderstad fra Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet om Fra ikke å bli sett til samisk innbygger – hvordan tida har endret seg de siste 50 år. Hva har skjedd i den enkelte kommune? Det ble en god fellessamtale om hvordan samisk kultur og samfunn har blitt synlig, f.eks. språk, kofte, flagg, feiringer, anerkjennelser, media, næringer.

Reineier Arild Inga foreleste deretter om Situasjonen for samiske primærnæringer for 50 år siden og i dag? Han viste hvordan bestemmelser og utbygging av infrastruktur skaper utfordringer for dagens primærnæringsutøvere, spesielt i reindrifta. 

I tillegg presenterte Bente Østli Eilertsen utstillingsdesign på nett. Hun foreleste også om intervjuer og deltakerne fikk gjennom praktiske øvelser prøve hvordan de kan utforme enkle informasjonsskjemaer.

Deltagere 26. -27. april 2019 på Tjeldsundkroa
Forening/foretak Antall 
Bjerkvik og omegn SF 2
Dielddanuorguovllu 2
Iinna ja biras Sámi Searvi 1
Kystsamene 1
SABUS 2
Stuornjárgga Sámi Duodje 2
Snubba Grendelag 1
Vesterålen og Omegn Sameforening 2
13
Foredragsholdere  Else Grete Broderstad

Arild Inga

Várdobáiki  Marit Myrvoll 

Kjersti M Balto 

Bente Østli Eilertsen

Deltakerne følger interessert med på foredragene (foto: Bente Ø Eilertsen)

pastedGraphic_2.png

pastedGraphic_3.png pastedGraphic_4.png

Else Grete Broderstad og Arild Inga holder foredrag på fellessamlingen (foto Bente Ø Eilertsen)

pastedGraphic_5.png

Prosjektleder Marit Myrvoll og Arild Inga i munter samtale (Foto Bente Ø Eilertsen)