kart

FELLESSAMLING 5

Tid 13. APRIL 2018

Sted VÁRDOBÁIKI SAMISK SENTER

pastedGraphic.png

Kilde: https://uit.no/kommisjonen

TEMA

På denne samlingen ble det fokusert på to tematikker. Det ene var hva foreninger og foretak kan bidra med til den kommende Sannhets- og forsoningskommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. Det ble en konstruktiv diskusjon om sannhetskommisjonen. 

For øvrig var denne kvelden et arbeidsmøte som skulle nyttes til skanning av materiale, noe det ble rikelig tid. Flere skannere var klargjort.

Invitasjon til fellessamling fredag 13. 4 kl 15-20 på Várdobáiki samisk senter.

På samlingen i januar ble vi enige om å ha et fellesmøte i vår hvor man kan skanne, prate sammen og diskutere relevante problemstillinger. 

Alle prosjektdeltakere inviteres til fellesmøte på Várdobáiki samisk senter for skanning /avfotografering av arkivmateriale.

Kl 15.00 Servering av lapskaus. Resten av kvelden har vi kaffe/te, frukt og kaffekake

Kl 16.00 Sannhets- og forsoningskommisjonen for samer, kvener og norskfinner. Hva kan vi (organisasjoner/foreninger/aktører) bidra med?

Vi oppfordrer alle som har (samlet på) medieoppslag el.lign. fra organisasjonens/foreningens/aktørens historie å ta disse med, enten som papir eller ferdigskannet (eller som web-adresse). Med utgangspunkt i dette materialet kan vi kanskje vise hvorfor det er behov for en slik kommisjon.

Kl 17.00 – 20.00 Arbeid med skriftlig materiale: Skanning, utvelgelse mm

Påmeldingsfrist 10.april kl 16.00 på grunn av mat-bestilling.

Deltakende foreninger og foretak
Antall
Bálák/Ballangen sameforening 1
Iinna ja biras Samiid Searvi 1
Sandmark Bygdeutviklingslag 1
Kystsamene 1
Snubba Grendelag 1
Stuornjárgga Sámi Duodje 2
Foreldreforeninga samiskundervisning 1
8
Várdobáiki Marit Myrvoll

Várdobáiki Bente Ø Eilertsen

Skanning av foreningsprotokoller (foto: Marit Myrvoll)

pastedGraphic_1.png