kart

FELLESSAMLING 4

Tid 26 – 27 JANUAR 2018

Sted TJELDSUNDKROA

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

TEMA

På denne samlingen ble det som vanlig fokusert på to tematikker. Det ene var Formidling – fra digitalisering til publisering med Tone Elvebakk som foreleser, og det andre var Etikk ved publisering med Steinar Solaas som foreleser.  

Bente Østli Eilertsen viste hvordan lydopptak av intervjuer blir til tekst. I i den første delen lot Tone Elvebakk deltakerne prøve seg med praktiske øvelser, mens den andre delen var preget av en god diskusjon. Da var det steinar Solaas som tok opp etiske problemstillinger ved publisering av historisk materiale. Etikk ble diskutert inngående, med innhold i foreningsprotokoller som eksempel. Hva skal sladdes eller ikke? Det ble satt spørsmålstegn med hvor mye av foreningshistorien som kunne legges ut på nettet. Deltakerne diskuterte etiske retningslinjer for offentliggjøring av den protokollførte foreningshistorien.  Spesielt var dette viktig der personer med navn var nevnt i en negativ sammenheng. 

Det var også satt av tid til skanning av medbrakte dokumenter og annet materiale.

Noen av foreningene/foretakene har ei aktiv nettside. Fordi flere foreninger/foretak har fått gjennomført intervju av ressurspersoner i foreninga/foretaket, diskuterte deltakerne på seminaret hvordan intervju kunne formidles på deres nettsider. En av deltakerne presenterte sin nettside, og flere andre nettsider fra foreningene/foretakene ble presentert av prosjektgruppa. Det var mulig å presentere deler av intervju av ressurspersoner som skriftlig dokument eller som muntlig lydfil på nettet. Videre ble etikk diskutert under det praktiske arbeidet på slutten av seminaret. 

Deltakende foreninger og foretak på fellessamlingen i januar 2018
Antall personer
Dielddanuorguovllu Nuorak (DGN) 2
Foreldreforeninga for samiskundervisning 1
Sandmark bygdeutviklingsselskap 2
Snubba Grendelag 1
Márkomeannu festival 1
Loabagaiddie Siida 1
Boazovázzi 1
Inga Sámi Siida 1
Kystsamene 1
Stuornjárgga Sámi Duodje 2
Vesterålen og Omegn Sameforening 2
15
Foreleser Tone Elvebakk
Foreleser Steinar Solaas
Várdobáiki Kjersti Myrnes Balto
Várdobáiki Bente Ø Eilertsen
Várdobáiki Marit Myrvoll

Tone Elvebakk har ei lydhør forsamling (Foto Marit Myrvoll)

pastedGraphic_2.png

pastedGraphic_3.png