kart

FELLESSAMLING 1

Tid 27-28 JANUAR 2016

Sted FOLKEHØGSKOLEN NORD-NORGE

pastedGraphic.png

Janne Olsby har gjort alt klart til første fellessamling i prosjektet (foto Marit Myrvoll)

TEMA

Dette var den første fellessamlingen i prosjektet. Det var derfor viktig at deltakerne ble kjente med hverandre.

Hele samlingen var lagt opp som et kurs i arkiv-arbeid, og Grete Bergstrøm og 

Nils J Nystø fra Samisk Arkiv foreleste om dette emnet. Det ble også tid til en praktisk del hvor deltakerne fikk øve seg i konkret arkivarbeid.  

Dette lærte deltakerne om arkivarbeid:

Å SPORE OPP SAMISKE ARKIVER

Hva menes med “dokument” og “arkiv”? Betydninga av samisk dokumentasjon. 

Ulike arkiver og aktører. 

Fortellinga rundt.  Samer, urfolk og arkiv. 

Eksempler.

Hva kan vi spore opp av samisk kulturpolitisk dokumentasjon her i området? 

Hvordan skape ny dokumentasjon? 

Samisk arkiv: om arkivering og bevaring av tekst, lyd, bilde mm

HVA GJØR VI MED DOKUMENTASJONEN? 

Hvem bevarer vi for? 

Standarder. Ordning og registrering.  

Gjenfinning. Publisering.  

Personvern.  Åndsverk.  Lovverk.  Etikk.  

Bruk av arkiv.  

Eksempler.

Å BEVARE DOKUMENTASJON I ARKIVER

Praktisk del hvor deltakerne får prøve selv.  

Korte presentasjoner av arbeidet.

Deltakende foreninger og foretak på første fellessamling i januar 2016
Antall deltakere Forening/foretak
2 Bálák /Ballangen Sameforening
1 Boazovázzi
2 Dielddanuorguovllu Nuorak (DGN)
1 Hålogaland samiske forening
1 IBSS 
1 Inga Sami Siida
2 Kystsamene
2 Loabagaiddie Siida
1 Márkomeannu
2 Samenes Folkeforbund
1 Sandmark bygdeutviklingsselskap
1 Sáráhkká Sámemanak
2 Stuornjárgga Sámi Duodje
1 Vesterålen og Omegn Sameforening
20
Grete Bergstrøm

Nils J Nystø

Samisk arkiv

Samisk arkiv

Janne Olsby

Marit Myrvoll

Kjersti M Balto

Várdobáiki 

Várdobáiki

Várdobáiki

BILDER FRA FELLESSAMLINGEN JANUAR 2019

Deltakere på fellessamlingen (foto Marit Myrvoll)   

pastedGraphic_1.png