Film: Tradisjonell kunnskap fra samisk jordbruk i Nordre Nordland og Sør-Troms

Kurt Stormo og Bente Eilertsen

Sjanger: Dokumentarfilm

Produksjon: Várdobáiki 2015

Spilletid 20 minutter

Várdobáiki har produsert filmen med støtte fra Sámi allaskuvla/Samisk høgskole og Sámediggi/Sametinget