han Larsen

Skriftserie 1/2010

Forfatter. Gunnar E.Kristiansen

Sjanger: Populærvitnskapelig tidsskrift

Utgiver: Várdobáiki samisk senter, 2010

ISBN 978-82-998531-0-1

Redaktør: Thomas Ole Andersen