Samisk språk

Gjennom språksenteret har vi kontinuerlig fokus på samiske språkspørsmål i regionen. Det dreier seg f.eks om ulike språkkurs, arbeid med stedsnavn og tiltak for å øke motivasjon til å lære samisk. Arbeid med revitalisering av samisk språk vil også i fremtiden være et av hovedfokusområdene for Várdobáiki.

Arbeid med samiske stedsnavn er en viktig del under språksenteret. I Sør-Troms og Nordre Nordland har det i mange år vært drevet med innsamling, dokumentasjon og registrering av samiske stedsnavn, både i regi av enkeltpersoner, gjennom undervisning og i regi av andre organisasjoner. Dette er et arbeid som er viktig å videreføre. I 2010 etablerte Várdobáiki et stedsnavnsutvalg som bestod av tradisjonsbærere og fagfolk. Utvalget har arbeidet kontinuerlig med å løfte stedsnavnssaker. Várdobáiki vil arbeide videre med stedsnavn, et viktig fokusområde er synliggjøring og formidling av samiske stedsnavn.

x

xx

xx

x