Márkomának sámi mánáidgárdi – samisk barnehage

Barnehagens vedtekter 

Barnehagens opptakskrets er barn fra Skånland kommune og barn fra Evenes kommune. Det kan søkes om opptak for barn med samisk som hjemmespråk eller aktivt språk fra andre kommuner. Barnehagen er åpen for barn fra 10 måneder.

Barnehagen er en samisk barnehage og det legges vekt på å gi alle barn kjennskap til samisk språk og kultur. Det gjennomføres jevnlig språk­utviklingsprosjekt i barnehagen etter kapasitet og ressurser.

Barnehagen ligger i Planterhaug i Skånland kommune. Barnehagen har et stort og godt tilrettelagt uteområde med gamme, båt, bålplass med mer.
Barnehagen har 25 plasser for barn 0-6-år.

Kontakt:
Styrer Trine Eriksen, tlf. 770 87370, mail: trinee@vardobaiki.no

Søknad og søknadsfrist

Hovedopptak skjer om våren. Opptak kan også skje i løpet av barnehageåret dersom det er ledige plasser.
Søknadsfrist for opptak er 15. mars. Elektronisk søknad sendes til Skånland kommune:  http://www.skanland.kommune.no/selvbetjening/elektroniske-tjenester

OBS Søkere fra andre kommuner krysser av for bor i kommunen eller flytter til kommunen på samme måte som søkere fra Skånland kommune. Adressefeltet viser da hvilken kommune reell adresse er i.

Barnehagestyrer har fullmakt til å foreta løpende opptak.

Kjerneåpningstid: 7.30-16.00

Medarbeidere:

Trine Eriksen, styrer, 100 %
Stine Thomassen, pedagogisk leder, 100 %
Marte Myrnes Balto, barnehagelærer, 40 %
Hilda Eilertsen, fagarbeider 100 %
Gunn Myrnes Olsen, assistent, 100 %
Aud Asplund, 60 % giellačeahppi
Renholdere: Malene Eriksen, Gøril M. Pedersen og Tor Pedersen

S