Galleriet

Galleriet på Várdobáiki presenterer samisk kunst

Várdobáiki ønsker å gi samiske kunstnere, både amatører og profesjonelle, en arena der de kunne få stille ut sin billedkunst. Det fins ingen samiske gallerier i vår region, men det hender fra tid til annen at noen av de etablerte galleriene også viser samisk kunst. Vi ønsker å vise samisk kunst hjemmehørende i vår region og fra andre regioner. Dette for å vise noe av mangfoldet innen samisk kunst og fordi det er interessant og inspirerende å se og oppleve. Várdobáiki etablerte Galleri Várdobáiki i 2006, og galleriet er lokalisert i kontorbygget vårt på Nautå.