Ansatte

Ann-Mari Thomassen

Leder språksenter

Telefon:
76 98 50 20
Mobil:
900 57 123
Epost:
annmari@vardobaiki.no

Bente Østli Eilertsen

Konstituert museumsleder
telefon:
76 98 50 20
Mobil:
97 14 97 14
Epost:
bente@vardobaiki.no

Ekaterina Amundsen

Leder og dirigent for Várdobiegga sanggruppe

Telefon:
76 98 50 20
Mobil: 45 44 93 10

Epost:
ekaterina@vardobaiki.no

Erik Nilssen

Økonomiansvarlig

Telefon:
76 98 50 20
Mobil:
99 47 69 92
Epost:
erik@vardobaiki.no

Gunn Myrnes Olsen

Assistent, Márkománák samisk barnehage

Telefon:
77 08 73 70
Mobil:
91 66 32 96
Epost:
g.mo@live.no

Hilda Eilertsen

Omsorgsarbeider, Márkománák samisk barnehage

Telefon:
77 08 73 70
Mobil:
97 52 12 44
Epost:
hm-eile@online.no

Janne Olsby

Prosjektleder/-medarbeider og barnehageassistent

Telefon:
76 98 50 20
Mobil:
47 01 54 93
Epost:
janne@vardobaiki.no

Kjersti Myrnes Balto

Daglig leder

Telefon:
76 98 50 20
Mobil:
41 50 35 29
Epost:
kjersti@vardobaiki.no

Klemet Isaksen Hætta

Giellakonsuleanta / Språkkonsulent

Telefon:
76 98 50 20
Mobil:
45 47 34 19
Epost:
klemet@vardobaiki.no

Ole Myrnes

Vaktmester på Gállogieddi

Telefon:
76 98 50 20
Mobil:
45 43 96 98
Epost:
ole.myrnes@hotmail.com

Trine Eriksen

Styrer Márkománák samisk barnehage

Telefon:
77 08 73 70
Mobil:
91 39 18 96
Epost:
trinee@vardobaiki.no

Tone Elvebakk

Leder helse

Telefon:
76 98 50 20
Mobil:
90 53 11 95
Epost:
tone@vardobaiki.no

Sara Kristin Bransfjell

Prosjektleder:
Fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere/
Styrket omsorgstilbud til brukere i makasamisk område

Telefon:
76 98 50 20
Mobil:
980 39 510
Epost:
sara@vardobaiki.no