Juleavslutning for Helsetreffet på Lavangseidet grendehus fredag 13. desember kl 11-14

Fark og spetakkel i juletida Juletid var en rolig tid for folk flest, og da hadde en også tid til å gjøre litt fark og fanteri. Det fins et utall av fortellinger om pek og spetakkel som både den ene og den andre har blitt utsatt for. Geir Elvebakk Moski har samlet et lite knippe […]

Elle ja Ándá ballaba ruohttagállasis – Elle og Ándá er redd ruohttagállis – ny bok om Elle og Ándá er ferdig

Helsetreff fredag 22. november 2019 kl. 11.00 – 14.00 på Evenesmark grendehus

Fysisk aktivitets påvirkning på psykisk helse
Fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi, og reduserer stress. Effekten av regelmessig fysisk aktivitet som forebyggings- og behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert generelt, og for enkelte former for psykiske plager og lidelser spesielt.
Rikke Pauline Sandvik er kommunepsykolog i Evenes, Tjeldsund og Skånland kommune

11.00 Fysisk aktivitets påvirkning på psykisk helse, v/Rikke Pauline Sandvik, kommunepsykolog ETS
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim?
13.00 Salg av blodklubb 100 kr til deltakerne
13.30 Loddsalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Helsetreff influensavaksine Lavangseidet grendehus 25. oktober

Influeansaboahkuheapmi
Ovttas Skániid ja Evenášši suohkaniin fállat mii influeansaboahkuheapmi dearvvašvuođadeaivvadeami oasseváldiide. Dearvvašvuođadivššár muitala influeansaboahkuheami birra oppalaččat ja dán jagáš boahkuheami birra.
Gait olbmot leat buresboahtimat dearvvašvuođa­deaivvadeapmái ja boahkuheapmái.

Influensavaksine
I samarbeid med Skånland og Evenes kommune kan vi tilby influensavaksinering for deltakerne på helsetreffet. Helsesøster vil informere om influensavaksinering generelt samt årets vaksine spesielt.
Alle er hjertelig velkommen til helsetreff og vaksinering.

11.00 Influeansaboahkuheapmi Skániid ja Evenášši ássiide
12.00 Giellaboddu
13.00 Varas biergojukča 100 ru
13.30 Vuorbegávpi

11.00 Influensavaksine for innbyggere i Skånland og Evenes kommune
12.00 Samisk språkstund
13.00 Kjøttsuppe til deltakerne 100 kr
13.30 Loddsalg

Muitte vuorbegávppi. Dohppe juoidá mielde vuorbádeapmái.

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Helsetreff med tema: Røm! Røm!, ropte pappa .- fortellinger fra krigen sett med barneøyne på Evenesmark grendehus 20. sept kl 11-14

Edel Østli Eilertsen, riegádan 23.b.1934, ja lei 6 jahkásaš go soahti álggii. Son šattai bajás meahccegilážis Duorggas. Girji maid son lea čállán, lea čoakkáldat oanehis fearanat, dili ja dáhpáhusaid birra soahtejagiin ja mat váikkuhedje sutnje garrasit. Mii beassat oasálastit su vásáhusaiguin soahtejagiin, 1940 – 1945. Priváhta ruovttuide márre duiska soalddáhat, mánát ja rávis olbmot, jaska vuosttaldedje soahteveaga. Guhkkin eret soahtešiljuin guittege árgabeaivvi eallin jotkkii nu go dábálaččat ja soames dáhpáhusat váikkuhedje garraseappot go mii mat bajásšattaimet maŋŋel soađi, doaivvuimet.

Fearanat leat muitaluvvon nu go son mánnán vásihii soađi danin dat bures govvida soahtejagiid máná sivu čađa. Leat go gearggus, gelddolaš, somás, balddihahtti ja veahá jallas fearaniidda. Bláđes boahtte siidui, hávski dutnje!

Edel Østli Eilertsen, født den 23. januar i 1934, var 6 år gammel da krigen startet. Hun vokste opp på landet i ei lita bygd som heter Snubba.
Boka hun har skrevet er satt sammen av korte historier om situasjoner og hendelser fra krigsårene som gjorde sterkt inntrykk på henne. Vi får her ta del i hvordan hun opplevde krigsårene, 1940-1945. Private hjem ble okkupert av tyske soldater, og voksne som barn gjorde stille motstand mot okkupasjonsmakten. Langt fra krigsfrontene gikk likevel livet sin vante gang og noen hendelser opplevdes sterkere enn hva vi som vokste opp etter krigen kjenner til.
Historiene er beskrevet ut fra hvordan hun som barn opplevde krigen og vi får derfor en god skildring av krigsårene sett fra et barns ståsted.
Er du klar for spenning, redsel, humor, og litt galskap? God fornøyelse!
Boka vil være til salgs på helsetreffet.

11.00 Báhtar! Báhtar!, huikii áhčči Fearánat soađi vuolde, máná čálmmiid čađa, girječálli Edel Østli Eilertsen bokte
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Dan jaga ”fårikål”, 100 ruvnno
13.30 Vuorbebuvda

11.00 Røm! Røm!, ropte pappa Fortellinger fra krigen sett med barneøyne v/forfatter Edel Østli Eilertsen
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av årets fårikål til deltakerne 100 kr
13.30 Loddsalg

Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal juoidá mielde vuorbádallamii.

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

PROŠEAKTAJOĐIHEADDJI SÁMI GIELLAPROŠEKTII VIESTARALIS / LUFUOHTAS

Várdobáiki sámi giellaguovddáš almmuha 50 % prošeaktajođiheaddjevirggi min sámi giellaprošektii Viestaralis/Lufuohtas. Prošeaktajođiheaddjis lea ovddasvástadus ovddidit ja čađahit gielladoaimmaid Viestaralis/Lufuohtas.

Prošeakta bistá álggos 6 mánu rádjái, álgin farggamusat. Lea vejolaš prošeakta guhkiduvvo jus ruhtadeapmi joatka.   

Mii hálidit iešheanalas ja struktuvralaš olbmo geain lea beroštupmi ja cohkki/váibmu sámegiellái ja sámi kultuvrii daid guovlluid várás. Persovnnalaš iešvuohta lea dehálaš, ja sámegiella ja/dehe sámi kulturmáhttu vuorohuvvo.

Kántorlatnja lea Dáiddadálus Suorttás.

Heanet dieđut, váldde oktavuođa giellaguovddášjođiheaddjin Ann-Mari Thomassen, tel 90057123

Ohcanáigemearri: 08.09.2019

Ohcamus CVain ja referánssaiguin saddejuvvo annmari@vardobaiki.no vai post@vardobaiki.no