Juleavslutning på Helsetreff fredag 14. desember kl. 11.00 – 14.00 på Lavangseidet grendehus

11.00 Juleavslutning
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Koldtbord som gir julestemning til
deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

Juleavslutning
Jul og mørketid er som skapt for å dele god mat, fortellinger og opplevelser. På dette helsetreffet skal vi få mye av dette. Serveringen er koldtbord med tradisjonsmat som får deg i julestemning. Tema blir noe annerledes enn vi er vant til, kom så får du se! Håper at du tar deg tid til å komme, være ilag og få en god start på julehøytiden.

Bearjadaga juovlamánu 14. b. 2018 dii. 11.00 – 14.00
Loabakáiddi gilihuotnahin

11.00 Juovlaloahpaheapmi
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Árbevirolaš juovlabiepmu
oassálastiide 80 ru
13.30 Vuorbebuvda

Juovlaloahpaheapmi
Juovla- ja skábmaáiggiin hiehpá buoragit boradit ovttas, máinnasit ja muitalit skábmavásáhusaid. Mii galgat dahkat dan dearvvašvuođadeaivvadeamis. Borddii nalde boahtá leahkit árbevirolaš juovlabiepmuid. Fáddá boahtá saddat iežaláhkái go muđui láve leahkit, boade ieš geahčažit! Mii sávvat don várret áiggi boahtit. Boahtá saddat hávski.

Gáktie-seminar /Kofte seminar, torsdag 6.desember kl. 18:00-21:00

Duodjeinstituhtta Nordland inviterer i samarbeid med Stuornjárgga sámi duodji, som feirer 30 år i 2018, til gáktie-seminar. Seminaret vil også bli live streamet.

Temaet for seminaret er gáktie fra Ofoten og Sør-Troms, tornesamisk område.
Gáktie (kystnær tornesamisk) = Samisk kofte

SPRÅK
Seminarspråk: Norsk

STREAMING
Seminarat vil bli live streamet fra Duodjeinstituhtta Nordland sin Facebook-side.

Velkommen på seminar – enten i de nye lokalene til Várdobáiki samisk senter på Skániek/Evenskjer (det gamle Halvorsenbygget, der lensmannskontoret var) eller via live stream!

Seminaret er gratis.

FLERE SEMINARER
Duodjeinstituhtta Nordland planlegger også seminarer om kofter fra lulesamisk område, pitesamisk område, umesamisk område og sørsamisk område. Disse planlegges i 2019. Følg med!

Sámástit duddjodettiin, Suorttás, / samisk språkkurs til duodji, i Sortland, del 2

Várdobáiki sámi giellaguovddáš ovttas Duodjeinstituhtta ja Veasttaralli sámiid searvi lágidit njálmmálaš sámegielkurssa čadnon duoddjái Strand skovllás Suorttás guokte vahkkoloahpa ovdal juovllaid. Vuosttáš háve lei golggotmanu 19.- 20.b. Boahtte háve lea skábmamánu 16. – 17.b. Kursa dollojuvvu Strand skovllás ja lea hiebaduvvon sámiide Veastarralis.
Háddi: Oasseválddit mákset duodjebiergasiid ovddas.

Várdobáiki språksenter i samarbeid med Duodjeinstituhtta og Vesterålen samiske forening arrangerer andre del av samisk muntlig språkkurs knyttet til en duodjeaktivitet to helger før jul.  Første helg var 19. – 20. oktober. Neste kurshelg er 16. – 17. november. Kurshelga arrangeres på Strand skole og målgruppa er samer i Vesterålen.
Pris: Kursdeltakere betaler for duodjemateriellet.

Joatkkakursa 1 – videregående kurs 1

Várdobáiki giellaguovddáš álggahii sámegiel joatkkakurssa 23.10.18. Kursa bistá gitta guovvamánu 26.beaivái 2019:s. Sámegiel joatkka kursa hiehpá sidjiide geat čuvodedje sámegiel vuođđukursa 2 čakčat 2017 ja dálvet 2018 Várdobáikkis. Mii joatkit geavahit Ardis Ronte Eriksena “Sápmái go?” sámegielgirji. Kursa hiehpá nai siddjiide geain leat sámegiel álgokursa ieža institušuvnnain go Várdobáiki.

Várdobáiki språksenter startet opp med samisk viderekommende kurs 23.10.18 . Kurset varer til 26.februar 2019. Samisk viderekommende kurs passer for de som deltok på samisk grunnkurs 2 høsten 2017 og vinteren 2018 på Várdobáiki. Vi fortsetter med Ardis Ronte Eriksen sin lærebok “Sápmái go?” Kurset passer også for de som har grunnkurs i samisk fra andre institusjoner enn Várdobáiki.

Dearvvašvuođadeaivvadeapmi Bearjadaga skábmamánu 16. b. 2018 dii. 11.00 – 14.00 Evenáššemárkku gilihuotnahin Helsetreff Fredag 16. november 2018 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus

Bátnedearvvašvuohta ja bátnedearvvašvuođavuoigatvuođat Norggas Tannhelse og tannhelserettigheter i Norge 
De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen. Flere barn og unge har ingen eller få ”hull” i tennene. Blant voksne og eldre er det flere som har egne tenner i behold, og som klarer seg uten protese. Men fortsatt varierer tannhelsen med alder, økonomi, hvor i landet man bor og om man tilhører en utsatt gruppe eller ikke.
I dag ser man mer av store syre- og slitasjeskader på tennene. Brus- og energidrikker gir syreskader, emaljen (det ytterste på tannen) tapes og gir ubehag. Slitasjeskader ser man hos både unge og gamle, ofte pga gnissing av tenner om natten. Blant eldre er munntørrhet et stort problem. Dette er ofte relatert til sykdommer og at man bruker mange medisiner. Dersom man har lite spytt er det lettere å få hull i tennene, sår og sopp i munnen. Munntørrhet kan gi nedsatt taleevne, redusert smakssans, vanskeligere å svelge, smerte og svie.

Julie Marie Haabeth Brox
tannlege, Harstad hovedtannklinikk, Troms fylkeskommune

Prográmma

11.00 Bátnedearvvašvuohta ja bátnedearvvašvuođavuoigatvuođat Norggas bátnedoaktára Julie Marie Haabeth Brox bokte
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Mállegáhkku, gumbá, ruhppán oassálastiide 80 ruvnno
13.30 Vuorbebuvda

Program

11.00 Tannhelse og tannhelserettigheter i Norge v/tannlege Julie Marie Haabeth Brox
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av blodklubb 80 kr til deltakerne
13.30 Loddsalg

Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal juoidá mielde vuorbádallamii. Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Giron Sámi Teáhter på Lavangseidet grendehus torsdag 1. november

Giron Sámi Teáhter viser Arven du fikk av Marja Lisa Thomason  på Lavangseidet grendehus torsdag 1. november klokken 19:00
Det selges kaffe og kaker fra kl 18:00.

Arven du fikk er en nåtidsfortelling fra Sápmi. Marja Lisa bygger sin monolog på intervjuer og historier fra virkeligheten. 

Språket er samisk og svensk, monologene er på begge språk.

Lajla är en ung renskötare i yttre och inre motvind:
”Jag önskar att jag inte förstod bättre. Att jag bara kunde vara på
fjället med renarna, och inte tänka så mycket…”
”Du är inte mer eller mindre värd. Kom ihåg det när det stormar
runt dig. Du är aldrig mer eller mindre värd än någon annan.”

Bilettpris: Voksen: 100, Student/honnør: 60

Praktisk arrangør: Várdobáiki samisk senter

 

foto: Giron sámi teáhter