Dearvvašvuođadeaivvadeapmi – Helsetreff fredag 22. juni 2018 kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus

11.00 Sankt Hansfeiring, sommeravslutning, og planlegging av tur
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Grøt og spekemat til deltakerne, 80 kr
13.30 Loddsalg

Sankt Hans-feiring:
Hvilke skikker har vi or å feire Sankt Hans eller sommersolverv. Fins det noen historier eller sagn? Vi snakker litt løst og fast om dette
Sommeravslutning:
Sommerferien står for døren, og ett helsetreffår har vært gjennomført. Kanskje fins det noen ønsker om tema som skulle vært løftet? Vi snakker om året som har gått og det kommende helsetreffåret.
Tur:
Vi skal på tur – og har planer om at den første helsetreffet vårt til høsten blir tur. Men hvor skal vi reise? Hva vil vi oppleve?

Giellabeassi smávvadási ohppiide 18.06.18

Geassemánus 18.beaivvi mii čađaheimmet giellabeasi smávvadási ohppiide Evenášši viervván. Ledje ohppiid mielde Hársttáis, Evenáššis, Skániin ja Ráhkkas. Fáttát ledje skálžžuid, debbuid ja stáráid birra. 1. – 2. luohká mánát ohce gusaskálžžuid, savzaskálžžuid, spiidneskálžžuid, ja nu viidaset ja stohket deiguin nugo sin boaresvánhemat leat doložis dahkan. Várdobáiki guovddáš lea ráhkadan skálžžupláhkata. Muđui málisteimmet debbojukča/mállasa viervván ja mánát ožžo máistit dien. Mangasat liikojit debbojukčii. Muhtun oahppit ožžo nai geahččalit duddjot sálljanjurggoma.

Sihke mánát ja ollesolbmot  liikojit leahkit viervván vaikko hárvegođii.

Marit Myrvoll ja Mikkel Per Sara leaba govven. Máret lei mielde dan dihte go sus lea gelbbolašvuohta vuosttas heahteveahkkái.

 

Stullan 10.6.2018

Várdobáiki bovde mánáid stullat sámegillii. Boahtte deaivvadeapmi lea Sotnabeaivvi 10.6.2018. dii. 12:00-15:00

Gonnes: Várevulli doaimahanstobus
Goasse:
Stullan: Mánát besset gáhkket ja boradit gáhkuid

Illudit dinguin deaivvadit!

Dearvvuođat Anne Máddjas ja Audas

*Atte dieđu jus muhttin  eai geardda gluten 

***************************************************************************

 

 

 

Várdobáiki inviterer barn til å komme og ha det trivelig sammen – på samisk.

10.6.2018  12:00-15:00, på Myrnes aktivitetshus

Stullan: Barna får lage og spise gahkku

Gleder oss til å møte dere!

Hilsen Ann Mari og Aud

*Gi beskjed om det er noen som ikke tåler gluten

Kurs i restaureringshåndverk

DSCN9703

Fra og med høsten 2018 starter et kompetanseprogram som består av flere kursmoduler innen bygningsvern.

Målgruppe: I første rekke fagpersoner innen bygningsfag. Manglende formell kompetanse kan erstattes av realkompetanse.

Kursrekken vil pågå over to-tre år og starter i september 2018. Det første kurset vil være et rent laftekurs og skal være fra 3-7 september på Várdobáiki på Evenskjer.

Deltakerne vil få unik og etterspurt kompetanse i antikvarisk bygningsvern.

Kompetansehevingen vil starte med laftekurs som kopierer et stabbur, som består av skjelter og laft,  fra 1880 tallet.

Laftekurset vil gå over flere deler, som omfatter:

  • Innføring i lafting, del 1
  • Lafting, del 2
  • Skjelting, inkludert uttak av virke
  • Takkonstruksjon, samt never- og torvtekking

Senere kurs vil for eksempel være:

  • Tilstandsrapport og bygningsregistrering (restaureringsplan)
  • Restaurering av dører og vinduer
  • Høvelkurs og oppsetting av verktøy

Andre kursmoduler kan eventuelt settes opp etter ønske fra deltakerne

Bakgrunn for kompetansehevings programmet:

I landet som helhet og spesielt i Nord-Norge er det en mangel på fagpersoner med antikvarisk bygningskompetanse. Eldre tradisjonsbærer er i ferd med å forsvinne, og det er viktig å sikre at kunnskapen ikke blir borte.

Kursene skal bidra til å lære opp nye fagpersoner som blir fremtidens tradisjonsbærere. Ved restaurering av gamle bygninger vil det være behov for forståelse av vår kulturarv.

Kursrekken er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Sametinget, Nordnorsk bygningsvernsenter og Várdobáiki samisk senter.

Begrenset antall deltakere.
Ingen kursavgift.
Kursdeltakerne vil få en lønnskompensasjon.

 

For påmelding/informasjon  ta kontakt med:

Birger Mikkelsen, birger@nnfa.no, tlf: 40604721
Kjersti Myrnes Balto, kjersti@vardobaiki.no, tlf 41503529

Kurs i lafting

DA HAVET SLO OVER LÅVEBRUA PÅ GÁLLOGIEDDI

Velkommen til sommersesong ved Gállogieddi samiske museum 

Lørdag 2. juni kl. 12.00 åpner årets sesong på Gállogieddi samiske friluftsmuseum. I år vil geolog Geir Elvebakk Moski ta oss med tilbake til den tida havet sto helt oppe ved Gállogieddi.

Vi inviterer til kjøttsuppe-lunsj for store og små, samt kaffe/te og saft. Både bålplass (finvær) eller gammen (regnvær) og låve kan tas i bruk.

Det er også mulighet for omvisning og barn i alle aldre kan få prøve seg på lassokasting. Kulturløypa vil være satt opp for de som vil prøve sin kunnskap om samiske forhold. Ta familie og venner med til Gállogieddi – gratis entré!

Bures boahtin! Velkommen!

IMG_7272

Gállogieddi er en gammel markasamisk gård som er restaurert og gjort til et samisk friluftsmuseum. Museet forteller om menneskene og historiene fra vår nære fortid og gir et innblikk i hvordan det var å bo her for 200 år siden.

Les mer om Gállogieddi: http://www.vardobaiki.no/

Helsetreff fredag 4. mai 11-14 Lavangseidet grendehus – Ka du mein kor torsken beit utaførr Kvitforsen!

11.00 Ka du mein kor torsken beit utaførr Kvitforsen! Hvordan is og hav formet landskapet fra sletteland til høge fjell og dype daler
v/geolog Geir Elvebakk Moski 12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Elggryte til deltakerne, 80 kr

13.30 Loddsalg

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Tema:

Geologi er læra om jordas utvikling og historie gjennom 4.600.000.000 år. De aller fleste geologiske prosesser skjer svært langsomt, men innimellom får vi beskjed om at jorda utvikles gjennom jordskjelv, vulkanutbrudd, ras, storm, flom og tsunamier.

For 60 millioner år siden utgjorde Grønland-Norge et slettelandområde som Finnmarksvidda før Norske-Grønlandshavet eksisterte. Klimaet var varmt og fuktig med frodig skoger a la Danmark i dag. Vi ser rester av dette i form av høyfjellssletter og flate fjelltopper.

Vi tror at dette landskapet varte fram til ca. 2.5 millioner år siden da temperaturen på jords sank. Klimaet varierte rytmisk og 15 istider vekslet med mellomistider slik som den vi befinner oss i dag. Isbreene slipte ned landskapet slik vi kjenner det med store U-formede daler/fjorder omgitt av bratte fjell. Den siste istida varte fra ca 70.000 ås siden til ca. 9.000 år siden, hadde sitt maksimum for ca. 18.000 år siden. Etter dette steg temperaturen med anslagsvis 4 grader C og da smeltet isen gradvis ned og var forsvunnet for 8000-9000 år siden.

Når isen smeltet rant smeltevannet ut i havet og dette steg med anslagsvis 120 meter. Samtidig steg og stiger jordoverflatamed mm/år etter at tyngden av isen forsvant. I vårt område finner vi bevis for at bl.a. tunet på Gallogiedde Museum ligger på flater som ble dannet når havet sto på sitt høyeste 70-80 meter over havet i dag. Landskapet så helt forskjellig fra det vi kjenner i dag. Det beste jordbrukslandet lå under den såkalte marine grense og styrte mesteparten av bosetninger og fordelingen av dyrket mark.