Márkománák samisk barneahge

Rabas virgi Márkománák sámi mánáidgárddis

Rabas sadjásašvirgi PEDAGOGÁLAŠ JOĐIHEADDJIN, 07.08.17 rájes 06.07.2018 rádjái.
2. geardde almmuheapmi

Gelbbolašvuohta: Dohkkehuvvon mánáidgárdeoahppu, njálmmálaš sámegiel gelbbolašvuohta
Virgáibidjama oktavuođas galgá ohcci buktit dohkálaš politiijas duođaštusa, vrd. bhl § 19. Virggit mánáidgárddis

Eanet dieđut: www.vardobaiki.no, dahje +47 77087370, mánáidgárdejođiheaddji  Trine Eriksen bokte. Ohcan áigemeari: 05.07.17
Čujuhus:  markomanak@barnehage.no

Mánáidgárddi birra
Márkománák sámi mánáidgárddis lea čáppa olgobiras Lánttedievás Skániid suohkanis. Mánáidgárdi váldá vuostái mánáid Evenáššis ja Skánin. Mánáidgárddi áidna ossodagas lea sadji 25 mánnái. Beaivválaččat juohkit mánáid guovtti jovkui, smávva- ja stuorra mánáid jovkui, nu buoragit go lea vejolaš.

SÁMEGIELLA
Márkománák lea sámi mánáidgárdi mii lea guovllus gos lea stuorra dárbu doaimmaide revitaliseret sámegiela. Mánáidgárddis galgá sámegiella adnot ja gullot.

Mánáin ja bargiin mánáidgárddis lea iešguđetlágan sámegiel gelbbolašvuohta. Čakčat 2017 rájes leat 6 máná mánáidgárddis geain adno sámegiella nubbin ruovttugiellan. Mii leat válljen geavahit Bravo-spealu giellaoahppan reaidun.http://bravoleken.no/bravo-leken-paa-samisk/

Lassin fástabargiide (jođiheaddji, pedagogalaš jođiheaddji, veahkkebargit) lea giellačeahppi 60 % virggis mánáidgárddis. Giellačeahppi galgá ovddidit ja nannet sámegiela mánáin mánáidgárddis. Várdobáiki sámi giellaguovddáš veahkeha giellaovdánahttimiin sihke mánáid ja bargiid.

Pedagogalaš jođiheaddjin sáhtát oassálastit hábmet buriid rámmaid sámegiela seailumii ja ovdáneapmái geavaheddjiide Márkománák sámi mánáidgárddis.

 

 

Márkománák samisk barneahge

LEDIG STILLING i Márkománák samisk barnehage

Ledig stilling som  PEDAGOGISK LEDER, årsvikariat, fra 07.08.17 til 06.07.2018
2. gangs utlysning

Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning, samiskspråklig / kompetanse i samisk språk.
Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

Nærmere info:  77087370, ved styrer Trine Eriksen. Søknadsfrist 05.07.17
Søknad sendes:  markomanak@barnehage.no

Om barnehagen
Márkománák samisk barnehage ligger i naturskjønne omgivelser i Lánntedievvá / Planterhaug i Skånland kommune. Barnehagen har Evenes og Skånland som opptaksområde.
Barnehagen er en en-avdelingsbarnehage med 25 plasser. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, små- og store barn.

SAMISK SPRÅK
Márkománák er en samisk barnehage som ligger i et område hvor det er stort behov for arbeid med revitalisering av samisk språk. Dette gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal være en arena med samisk samtalespråk.

Barn og ansatte i barnehagen har ulik kompetanse i samisk språk. Fra høsten 2017 vil det være 6 barn i barnehagen med samisk som ett av sine hjemmespråk.
Som et verktøy for samisk språkutvikling har vi valgt å bruke Bravo-leken på samisk.  http://bravoleken.no/bravo-leken-paa-samisk/

I tillegg til grunnbemanning (styrer, pedagogisk leder, assistenter) har barnehagen en giellačeahppi /samisk språkressurs i 60%. Giellačeahppi har som oppgave å bidra til utvikling og styrking av samisk språk hos barna i barnehagen. Várdobáiki samisk språksenter bidrar også i arbeid med språkutvikling for barn og ansatte.

Som pedagogisk leder får du være med på å skape gode rammer for samisk språkutvikling for brukere av Márkománák samisk barnehage.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DI logo

DUODJIINSITUHTTA  har ledig VEILEDERSTILLING, kontorsted ved Várdobáiki, 2.gangs utlysning:

Utlysning av 50 % stilling som duodjiveileder  v/  Duodjeinstituhtta avd. region Nordland, kontorsted Evenes/ Skånland

Duodjeinstituhtta søker etter en fagperson i duodji med relevant utdanning for stillingen. Kunnskaper i samisk kultur og duodji er en forutsetning. Samisk språkkunnskap og evnen til samarbeide vil vektlegges.

Søknadsfrist:  1 juli 2017

Ansettelse v/ DIs styre.

adresse: Duodjeinstituhtta, Boaronjarga 1, 9520 Kautokeino

Epost:  postmottak@duodjein.com

For mere informasjon om stillingen direktør Inga Hermansen Hætta tlf . 95030001:  www.duodjein.com

dd4

DUODJE – STULLAN

Duodje-stullan

Várdobáiki sámi guovddáš, bovde mánáid ja váhnemiid, áhkuid ja ádjáid, stullansámástallamii

Duodjehuonahin Vuopmegeahččen GASKAVAHKKU 21. B. GEASSEMÁNUS DII. 17.00

Prográmma:

Stullat, stullat – sámástit, borrat, bargidit ja lanjahit osttuid!

Várdobáiki samisk senter, inviterer barn og foreldre, bestemødre og bestefedre, til «samisk gjennom lek» på Várdobáiki ONSDAG 21. JUNI kl. 17.00

helsetreffet på tur

Helsetreffet på tur – 14.-15. juni reiser vi til Lakselvbukt og Manndalen

Som markering av det samiske 100-årsjubileet i 2017 ønsker Várdobáiki å invitere til en kulturell opplevelse der samisk kultur og historie står sentralt. Vi vil besøke Gáisi giellaguovddáš/språksenter i Lakselvbukt. Dagen etter går turen videre til Manndalen der Senter for nordlige folk tar imot oss. På turen vil vi få møte andre eldre samer og bli kjent med deres kultur og samfunn. Vi skal også presentere vårt helsetreff som inspirasjon for å starte med tilsvarende i Lakselvbukt.
Várdobáiki spanderer selve turen på dere, hver enkelt må dekke mat og overnatting selv.

Gáisi språksenter, Lakselvbukt onsdag 14. juni
12:30 Besøke Bo- og servicesenteret i Lakselvbukt Lunsj
13:30 Foredrag/samtaler om samene i Lakselvbukt
14:30 Foredrag om Várdobáikis helsetreff
15:00 Besøke Husflidslaget
16:00 Bussavgang fra Lakselvbukt
16:45 Middag på Vollan gjestestue, Nordkjosbotn

Nordlige folk senter i Manndalen
torsdag 15. juni
08:45 Bussavgang
09:30 Besøk på Husfliden
10:30 Omvisning på museet
11:30 Foredrag om opprørsbygda Manndalen
12:30 Lunsj på senter for nordlige folk
13:30 Bussavgang – hjemreise
17:00 Middag på Bjerkvik hotell

Overnatting på Olderelv camping i Skibotn
– 5 store hytter med 6 soveplasser (to soverom) med dusj og wc i hytta. Pris 1300 kr
– 4 små hytter med 4 soveplasser uten dusj og wc i hytta. Pris 650 kr
Vær vennlig å oppgi hvilken hytte du ønsker, og hvem du eventuelt ønsker å dele med.
Det er mulig å leie sengetøy, pris 100 kr per sett. Dere kan ta med eget sengetøy, pute og teppe fins der.

Kjørerute onsdag 14. juni
Tjeldsundkroa 08:00
Dyrvikhøgda 08:10
Elvemokrysset 08:15
Truckstop 08:35
Snubba 08:50
Grovfjordkrysset 08:55
Bjerkvik 09:10

Påmeldingsfrist: 7. juni 2017
Påmelding via mail: tone@vardobaiki.no
telefon 90531195. Det er mulig å melde seg på via mobil etter 30. mai. Påmelding via mail har ingen begrensinger.

Det er plass til maks 45 personer. Først til mølla 🙂

Pris: Du betaler for mat og overnatting. Várdobáiki spanderer resten.

Du må oppgi:

  • navn
  • mobilnummer
  • hvor du ønsker å komme på bussen
  • hvor du vil bo og om du har ønsker om hvem du vil dele med

Gjerne også om du har spesielle ønsker eller behov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

GÁLLOGIEDDI FOR 100 ÅR SIDEN

Velkommen til sommersesong ved Gállogieddi samiske museum
Onsdag 31. mai kl. 17.00 åpner årets sesong på Gállogieddi samiske friluftsmuseum. I år, når vi feirer samisk 100-årsjubileum i anledning det første samiske landsmøtet i Trondheim, vil Kjersti Myrnes Balto ta oss med til Gállogieddi for 100 år siden og fortelle hvordan livet var for små og store på gården.
Vi inviterer til båling og grillmat for hele familien, enten ved bålplassen vår (finvær) eller i gammen (regnvær). Vi spanderer pølser, lomper, saft og kaffe.
Det er også mulighet for omvisning og barn i alle aldre kan få prøve seg på lassokasting. Kulturløypa vil være satt opp for de som vil prøve sin kunnskap om samiske forhold. Ta familie og venner med til Gállogieddi – gratis entré!
Bures boahtin! Velkommen!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA