IMG_5084

Bååstede-utstilling åpnes

Onsdag 22.nov 2017 kl 15.00 åpner utstillinga Bååstede på Várdobáiki samisk senter. Utstillinga består av 24 fotografier av gjenstander som skal tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum til de samiske museene.

Enkel servering.

Velkommen!

IMG_5078 IMG_5087IMG_5084IMG_5085

Bååstede er navnet på et musealt tilbakeføringsprosjekt som er et resultat av en avtale mellom Sametinget, Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum.

Prosjektet Bååstede (betyr «tilbake» på sørsamisk) innebærer at halvparten av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum, det vil si vel 2000 gjenstander, skal overføres til de seks museene som er under Sametingets forvaltning. Disse er Tana- og Varanger Museumssiida, Øst-Finnmark; RiddoDuottarMuseat, Vest-Finnmark; Senter for nordlige folk, Nord/Midt-Troms; Várdobáiki Musea, Sør/Midt-Troms og Nordre Nordland, Árran Lulesamisk senter, Tysfjord og Saemien Sijte, Sørsamisk museum og kultursenter, Snåsa.

Den resterende halvparten av gjenstander skal forbli på Norsk Folkemuseum for å formidle samisk kultur og historie i hovedstaden.

Bakgrunnen for prosjektet er at det ble innsamlet flere tusen gjenstander fra hele Sápmi på 1800- 1900-tallet og som i dag er på Norsk Folkemuseum. Denne samiske samlingen ble i hovedsak innsamlet før man hadde egne samiske institusjoner.

Prosjektet er basert på Norges forpliktelser overfor samene som urfolk, og skal føre til at det samiske folk får råderett over denne del av sin kulturarv. For Várdobáiki Museum innebærer dette at av ca 50 gjenstander blir halvparten tilbakeført til oss. Samlingen på Norsk Folkemuseum er innsamlet før Várdobáiki Museum ble opprettet, og selv om det ikke er mange gjenstander, vil dette likevel bli en verdifull del av samlingen.

MummidalenSamiskLIggendePlakat

Bovdehus/Invitasjon – Juovllat Mumenleagis

BOVDEHUS – Juovllat Mumenleagis

(norsk tekst under bildet)

Várdobáiki bovde buohkaid Hársttáide geahččat guhkesfilmma Juovllat Mumenleagis 25.11.17 dii. 14:30 Harstad Kinos. Filbma lea davvisámegillii ja lea tekstejuvvon dárugillii, loga eanet filmma birra dáppe.

 

Várdobáiki skeŋke billeahtaid čuovvovaččaide:

  • Mánát geat lávejit leat mielde Stullamiin maid Várdobáiki lágida.
  • Mánát geat leat Márkománák mánáidgárddis.
  • Oahppit mánáid- ja nuoraidskuvlladásis geain lea sámegiella fágan Várdobáikki doaibmaguovllus.

Várdobáiki máksá mánáid ja nuoraid billeahtaid + 1 billeahta mieđušteaddjái/áhččái/eadnái.

 

Ferte sáddet e-boastta čujuhussii annemarja@vardobaiki.no ovdal 23.11.17 jus siđat nuvttá billeahtaid. Mii dárbbašat dáid dieđuid: Namma, ahki, guđe skuvlii/mánáidgárdái gullá + mieđušteaddji namma.

 

Lea rabas filbmavuosehus, buohkat leat buresboahtimat!

 

Jus leat jearaldagat, váldde oktavuođa Ánne Márjá Guttorm Graveniin Várdobáikkis e-boastta annemarja@vardobaiki.no dahje telefovnna 95 07 55 42 bokte.

MummidalenSamiskStåendePlakat

INVITASJON – Juovllat Mumenleagis

Várdobáiki inviterer alle til Harstad for å se langfilmen Juovllat Mumenleagis (Moomins and the winter wonderland) 25.11.17 kl. 14:30 på Harstad Kino. Filmen er på nordsamisk med norsk undertekst, les mer om fimen her.

 

Várdobáiki spanderer billetter til følgende:

  • Barn som bruker å være med på Stullan som Várdobáiki arrangerer.
  • Barn i Márkománák samisk barnehage.
  • Elever i grunnskolen som har samisk som fag i Várdobáiki sitt virkeområde .

Várdobáiki betaler for billettene til barn og ungdom i disse kategoriene + 1 billett til en voksen som er med.

 

Om dere vil ha billetter så må du sende en e-post til annemarja@vardobaiki.no før 23.11.17 om du ønsker gratisbilletter. Várdobáiki trenger informasjon om dette: Navn, alder, hvilken skole/barnehage man tilhører + navnet til ledsager.

 

Det er en åpen filmvisning, alle er hjertelig velkommen

 

Om du har noen spørsmål, ta kontakt med Ánne Márjá Guttorm Graven ved Várdobáiki på e-post annemarja@vardobaiki.no eller telefon 95 07 55 42.

Marit-240x300-240x300

Museumsleder Marit Myrvoll oppnevnt som leder for samisk forskning

Nytt styre oppnevnt i Norges Forskningsråds Programområde Samisk Forskning (P-samisk III).

Museumsleder Marit Myrvoll ved Várdobáiki er oppnevnt til leder for Norges Forskningsråds nye programstyre for samisk forskning (P-samisk III).

Marit Myrvoll er sosialantropolog og hennes arbeids- og forskningsfelt har i mange år omfattet Nordområdene, med fokus på samiske forhold, statlig verdensarvpolitikk, verdensarv i Arktis, klima- og andre endringsprosesser med innvirkning på kulturarv, samt styringssystemer og utfordringer vedrørende urfolk/samer samt nasjonal og internasjonal kulturarv – fra lokal immateriell kulturarv til UNESCOs verdensarvsteder i Arktis. Hennes nøkkelkompetanse omfatter forvaltning av kulturminner, kulturhistorie, religiøs tro, prosjektledelse og formidling.

Marit satt som medlem i det forrige programstyret og hun har vært leder for utvalget som har skrevet den nye programplanen (SAMISK  III) som ble vedtatt i juni i år og skal gjelde i ti år fremover.

Nytt programstyre for samisk forskning III ble oppnevnt av Divisjonsstyret for vitenskap den 18. oktober 2017. Styret er oppnevnt for fire år. Det nye programstyret går straks i gang med å utforme en utlysning med søknadsfrist våren 2018.

stullan

Stullan 29.10.17 dii. 13:00-16:00

herve báiddiVárdobáiki bovde mánáid stullat sámegillii. Boahtte deaivvadeapmi lea sotnabeaivvi 29.10.17, eanet dieđut dás vuolábealde.

 

Gonnes: Várdobáiki sámi guovddáš

Goas: sotnabeaivvi 29.10.17 dii. 13:00 – 16:00

Stullan: Mánát besset hervet oanehissoaját báiddiid.

DEHÁLAŠ!: Fertebehtet sáddet dieđu telefovdnanummirii 95075542 mas čuožžu makkár sturrodaga du mánná geavaha, ovdal bearjadaga 27.10.17 dii 12:00. Sáddes dieđu sturrodagain maiddá dalle jus it leat áibbas sihkkar boahttibehtetgo, lea buoret ahte mis leat moadde báiddi menddo ollu, go unnán.

Borran*: Várdobáiki guossoha gáfe, šattuid ja sáftta.

Illudan dinguin deaivvadit!

 

Dearvvuođat Ánne Márjjás, Várdobáikkis

 

*Atte dieđu jus leat muhttin biebmut maid mánná ii sáhte borrat.

 

***************************************************************************

 

PÅ NORSK:

 

Várdobáiki inviterer barn til å komme og leke på samisk. Neste Stullan arrangeres søndag 29.10.17, les mer her nedenunder.

 

Stullan 29.10.1

Sted: Várdobáiki samisk senter

Tid: Søndag 29.10.17 kl. 13:00 – 16:00

Stullan: Alle barna får dekorere sin egen t-skjorte.

VIKTIG: Dere må sende en sms til 95075542 med t-skjortestørrelse til barnet før fredag 27.10.17 kl. 12:00. Send en melding med størrelse også om du er usikker på om dere kommer, det er bedre at vi har et par t-skjorter for mange enn at vi har for få.

Mat*: Várdobáiki byr på kaffe, frukt og saft.

Gleder meg til å møte dere!

 

Hilsen Ánne Márjá, ved Várdobáiki

 

*Gi beskjed om det er noen matvarer barnet ditt ikke tåler.

okt 2017

Helsetreff – Influensavaksine for innbyggere i Skånland og Evenes kommune

Bearjadaga golggotmánu 20. b. 2017 dii. 11.00 – 14.00 Loabakáiddi gilihuotnahin

11.00 Influeansaboahkuheapmi Skániid ja Evenášši ássiide
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Váras biergojukca oassálastiide 80 ru
13.30 Vuorbegávpi
Márkománák mánáidgárddi mánát
Mánát ja ollesolbmot mánáidgárddis bohtet guossái. Sii dollet midjiide konsearttaža.
Muitte vuorbegávppi. Dohppe juoidá mielde vuorbádeapmái.

Fredag 20. oktober 2017 kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus
11.00 Influensavaksine for innbyggere i Skånland og Evenes kommune
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Fersk kjøttsuppe til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg
Barn fra Márkománák barnehage
Vi får besøk av barn og voksne fra barnehagen. De vil holde en liten konsert for oss.
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Influeansaboahkuheapmi
Ovttas Skániid ja Evenášši suohkaniin fállat mii influeansaboahkuheapmi dearvvašvuođadeaivvadeami oasseváldiide. Dearvvašvuođadivššár muitala influeansaboahkuheami birra oppalaččat ja dán jagáš boahkuheami birra.
Gait olbmot leat buresboahtimat dearvvašvuođadeaivvadeapmái ja boahkuheapmái.
Influensavaksine
I samarbeid med Skånland og Evenes kommune kan vi tilby influensavaksinering for deltakerne på helsetreffet. Helsesøster vil informere om influensavaksinering generelt samt årets vaksine spesielt.
Alle er hjertelig velkommen til helsetreff og vaksinering.

IMG_6899

Giellabeassi mas guolli lei fáddán // Språkleir med fisk som tema

Giellabeassi Goregáiddis

IMG_6886

Várdobáiki lágidii giellabeasi guovllu nuoraidskuvllaohppiide geain lea sámegiella fágan (dahje galggašii leat sámegiella fágan) skuvllas. Ledje 11 áŋgiris oasseváldi geat deaivvadedje Goregáiddis Boazovázzis mánnodaga čakčamánu 25. beaivvi. Oasseváldit besse reidet šlivggoniid (oaggunreaidu mii lea stobes/revrres reidejuvvon), bivdit šlivggoniin, fierbmut, oahppat guollenamahusaid, guliid čollet ja muđui geavahit giela praktihkalaš dilálašvuođain. Mis lei nu lihkku ahte fierbmái darvánedje dápmohat, nu ahte oahppit besse borrat guoli man ieža ledje bivdán. Ledje movttegis oahppit geat distaga čakčamánu 26. beaivvi vulge gallás čovjjiin siidii vas. Oahppit ledje duhtavaččat giellabesiin ja celke earret eará ahte ledje oahppan ođđa sániid sámegillii ja fierbmut, sii celke maiddá ahte lei somá oahpásmuvvat earáiguin. Ja okta dehálaš oassi giellabeasis leage oahpásmuvvat daid eará sámegielohppiiguin geat leat guovllus.

 

IMG_6891Várdobáiki lágida juohke jagi giellabeasi sihke nuoraidskuvllaohppiide ja mánáidskuvllaohppiide. Boahtte giellabeassi lea giđđat, ja dalle leat mánáidskuvllaoahppit geat deaivvadit.

 

Språkleir på Kåringen

Várdobáiki arrangerte språkleir for regionens ungdomsskoleelever som har samisk som fag (eller skulle hatt samisk som fag) på skolen. Det var 11 ivrige deltakere som møttes på Kåringen på Boazovázzi mandag 25. September. Deltakerne fikk lage kasteboks (fiskeredskap laget av en boks/rør), fiske med kasteboks, sette ut og ta opp garn, lære seg fiskebenevnelser, sløye fisk og ellers bruke samisk språk i praktiske situasjoner. Vi var heldige og fikk fisk i garnet, så elevene fikk spise selvfisket fisk. Det var glade og mette elever som reiste hjem igjen tirsdag 26. IMG_6890september. Elevene var fornøyde med språkleiren og tilbakemeldingene var at de hadde lært seg nye ord og garnsetting, det hadde også vært morsomt å bli kjent med nye fjes. Og en viktig del av språkleirene er nettopp å bli kjent med de andre samiskelvene i regionen.

 

Várdobáiki arrangerer hvert år språkleir til både ungdomsskoleelever og barneskoleelever. Neste språkleir arrangeres våren 2018, da er det barneskoleelevene som møtes.