Sommerjobb som guide

Várdobáiki museum søker ungdom som guider på Gállogieddi friluftsmuseum
i perioden 10.juni t.o.m. 11.august 2019.

Søkere må ha kunnskap om den lokale samiske kulturhistorien generelt og Gállogieddi spesielt.
Søkere må beherske engelsk, og det er en fordel å beherske samisk og tysk.
Arbeidsoppgaver:
• Åpne og lukke museet
• Ta i mot og guide turister/besøkende
• Yte service og stå for enkel servering og salg av diverse produkter
• Holde oppsyn med museets verneverdige gjenstander og byggverk
• Renhold og annet forefallende arbeid
Opplysninger som skal stå i søknaden:
• Personopplysninger
• Kvalifikasjoner (utdanning, språk, arbeidspraksis, referanser)
• Hvilken tidsperiode(r) søkeren kan arbeide
Várdobáiki museum tilbyr en spennende og lærerik sommerjobb med arbeidstid etter turnus og lønn etter tariff. Arbeidsinstruks og opplæring vil bli gitt. Guidene må være fylt 17 år ved tiltredelse.
Museet er åpent hver dag fra kl. 10.00 til 17.00.
For mer informasjon, kontakt museumsleder Marit Myrvoll, tel 916 97 858
Søknadsfrist: 05.05.2019

Søknad med CV sendes til marit@vardobaiki.no eller Várdobáiki samisk senter, Skånlandsveien 78, 9440 Evenskjer

Várdobáiki museum og galleri holder stengt.

De siste dagene har det vært en rask utviklingen i situasjonen rundt koronaviruset. Liv og helse er prioritet nummer én for alle samfunnsaktører. Várdobaiki deltar i denne nasjonal dugnad for å begrense smitte, og følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene.  Várdobaiki  legger vekt på å gjennomføre primærvirksomhet, men innfører nå flere tiltak etter råd fra myndighetene  for å forebygge smitte i befolkningen inntil ny beskjed blir gitt fra Folkehelseinstituttet.­­­­

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronnaviruset holder Várdobáiki museum og galleri stengt inntil videre. Vi avlyser også planlagte arrangement og tiltak. Se folkehelseinstituttets web sider om fakta, råd og tiltak angående situasjonen med koronavirus : https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Helsetreffene avlyses for å hindre koronasmitte

Várdobáiki avlyser helsetreffet for mars. Vi vil vurdere situasjonen i forbindelse med koronavirus og smittefare kontinuerlig. Når situasjonen har bedret seg og smittefaren er redusert, vil vi starte opp igjen. Vi beklager dette, men vil ikke ta noen sjanser.

Midlertidig stilling som prosjektmedarbeider, 50 % ut 2020

Várdobáiki skal gjennomføre et prosjekt der vi ønsker å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til samiske brukere gjennom fagutvikling og kompetanseheving. Gjennom prosjektet skal vi jobbe med å styrke etablert samarbeid og videreutvikle nye relasjoner med relevant fagmiljø, og kommunale helse- og omsorgstjenester i nærområdet. Kartlegging av behov samiske brukere av helsetjenester vil danne grunnlag for tiltak for å øke kompetanse hos helsetjenestene som vil gjennomføres i løpet av prosjektperioden. Det kan være mulighet for arbeid neste år forutsett videre finansiering.

Ønskede kvalifikasjoner

 • helsefaglig utdanning
 • kjennskap til samisk språk og kultur
 • relevant erfaring fra lignende arbeid
 • strukturert, samarbeidsvillig, selvstendig og initiativrik
 • personlig egnethet vektlegges

Lønn etter avtale. Kontorsted: Evenskjer.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse Tone Elvebakk, mobil: 905 31195, epost: tone@vardobaiki.no

Søknadsfrist: 2. mars

Tiltredelse: 1. mai

Søknad med CV sendes til tone@vardobaiki.no

Åpning av Várdobáiki’s nye lokaler, 1.2.2020

Program

13:00 –15:00 Ansiktsmaling og lekekrok for barn, kaffe fra bål utenfor hovedinngangen
13:30 – 14:15

Åarjelhsaemien teatere /sydsamisk teater med forestillingen Staaloe – å bekjempe kjempene /Staaloe  –  faamoej vooste gaemhpodh
 forestilling på plan 2, bruk hovedinngang
14:30 – 14:45 Inna Marja Amundsen, – utenfor hovedinngangen
15:00–18:00 Åpningsprogram
Formell åpning ved Aili Keskitalo
Taler ved ordfører i Tjeldsund med flere
Underholdning:
Ante Mikkel Gaup, Várdobiegga, (joik og sang)
Ánná Káisá Partapuoli (slampoesi)
Åpning av utstilling, 100 sámi muohtogova/ samiske portretter av Torgrim Halvari
Åpning av utstilling på museet
lett bevertning

Dørene lukkes kl 18:00, for å åpnes igjen klokken 19:30
19:30 Konsert med Maxida Märäk

Det vil være åpent på En Smak av, Kafè og Spiseri både før og etter konserten. Der er det blant annet mulig å kjøpe gomba.


Várdobáikkie ođđa huotnaha rahpamak, 1.2.2020

13:00 – 15:00 Muohtomála ja stullančiehka mánáide, cimnjak dolagáttin váldouvssa olggobealde

13:30 – 14:15 Åarjelhsaemien teatere /Staaloe  –  faamoej vooste gaemhpodh 

Čájálmas lea 2. gearddin, ruvko váldouvssa!

14:30 – 14:45 Inna Marja Amundsen, váldouvssa olggobealde

15:00–18:00 Rahpanprográmma

 • Rahpan sámediggepresideanta Aili Keskitalo bokte
 • Sártnit sátnejodiheddjiin ja iežasiin bokte
 • Čájálhallamak:
  Ante Mikkel Gaup aj Várdobiegga juoigan ja lávlun
  Ánne Káisá Partapuoli, poesiija
 • Museavuosehus rahpa
 • Galleriijavuosehus rahpa, 100 sámi muohtogova Torgrim Halvari bokte
 • Ante Mikkel Gaup ja Várdobiegga, juoigan ja lávlun

Guossoheapmi

Uvssat giddejuvvojit dii. 18:00 ja rahpet vas diibmu 19:30

19:30 Konsearta Maida Märäkiin

Lea rabas kafeas En smak av, Kafe og spiseri, sihke ovdalis ja konseartta maŋŋel. Kafeas lea earret eará vejolaččan oastit mállegáhkuid/gombbáid/ruohppamiid.

Bures boahtin!

Ledig stilling: Språkkonsulent, fast stilling, 100 %

Várdobáiki samisk senter
Várdobáiki samisk språksenter er en del av Várdobáiki samisk senter – sámi guovddáš som har hovedkontor på Evenskjer i Skånland kommune (Tjeldsund kommune fra 1.1.2020). Formålet til Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Senteret er organisert i seks avdelinger, språksenter, barnehage, museum, helse, kultur og eiendom. Det er omlag 20 ansatte ved Várdobáiki, inkludert prosjektansatte i midlertidige stillinger.

Språksenteret har 2,5 faste stillinger, og for tiden 2 prosjektstillinger. I tillegg engasjeres det ressurser etter behov . Várdobáiki samisk senter har et kreativt miljø med spennende arbeidsoppgaver innenfor ulike fagfelt. Arbeidet på Várdobáiki organiseres i stor grad som samarbeid mellom avdelingene, og de ansatte må regne med å bidra på andre avdelinger.

Arbeidsoppgaver for språkkonsulent:

Språkkonsulenten skal i samarbeid med språksenterets leder ha ansvar for planlegging og gjennomføring av språkarbeid knyttet til aktiviteter og tiltak både på og utenfor kontorsted.

Dette omfatter for eksempel:
• Planlegge og gjennomføre språkkurs og andre språktiltak for alle aldersgrupper
• Initiere og lede prosjekt og aktiviteter
• Oversettelsesarbeid
• Bidra til videreutvikling av språksenteret
• Samarbeide med andre aktører, som for eksempel Sametinget og kommuner for å bidra til bevaring av samisk språk i regionen

Ønskede kvalifikasjoner
• Det kreves formell kompetanse i samisk språk
• Relevant utdanning, kompetanse og praksis
• Prosjektledererfaring er en fordel
• Kompetanse innenfor lokal samisk dialekt, tornesamisk er en fordel.
• Utviklings- og resultatorientert, målrettet, strukturert, samarbeidsvillig, selvstendig og initiativrik
• Personlig egnethet og egenskaper vektlegges

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter avtale. Kontorsted: Evenskjer.
Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til språksenterets leder Ann-Mari Thomassen 77085657 / 90057123 eller til daglig leder Kjersti Myrnes Balto, 76985020/ 41503529.

Søknadsfrist: 17.01.2020. Tiltredelse snarest.

Søknad med CV sendestil kjersti@vardobaiki.no