LEDIG STILLING

Stilling ledig, leder for Várdobáiki samisk språksenter


Várdobáiki sámi guovddáš – samisk senter ble etablert i 2002 i Evenes kommune. Formålet til Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Senteret er organisert i seks avdelinger, språksenter, barnehage, museum, helse, kultur og eiendom. Det er omlag 20 ansatte ved Várdobáiki, inkludert prosjektansatte.

 

Várdobáiki oppretter fra våren 2018 stilling som leder for språksenteret. Leder skal ha ansvar for faglig og administrativt arbeidet ved språksenteret.

Det vil være to faste årsverk knyttet til språksenteret. I tillegg kan ekstra ressurser engasjeres ved behov. Leder for språksenteret skal ha ansvar for bemanning.
Arbeidsoppgaver:

 • Administrativt og faglig ansvar for planlegging og gjennomføring av den daglige driften ved språksenteret. Stillingen skal ivareta administrasjonsoppgaver, bemanning, prosjektledelse, personal- og budsjettansvar knyttet til språksenteret
 • Planlegge og gjennomføre språkkurs og andre språktiltak for alle aldersgrupper
 • Initiere og lede prosjekt og aktiviteter
 • Videreutvikling av senteret
 • Samarbeide med andre aktører, som for eksempel Sametinget og kommuner for å bidra til bevaring av samisk språk i regionen

Várdobáiki samisk senter har et kreativt miljø med spennende arbeidsoppgaver innenfor ulike fagfelt. Arbeidet på Várdobáiki organiseres i stor grad som samarbeid mellom avdelingene.

Svært mange av arbeidsoppgavene er knyttet til aktiviteter og tiltak utenfor kontorsted.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det kreves formell kompetanse i samisk språk samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant utdanning, kompetanse og praksis
 • Leder- og prosjektledererfaring
 • Kompetanse innenfor lokal samisk dialekt, tornesamisk
 • Utviklings- og resultatorientert, målrettet, strukturert, samarbeidsvillig, selvstendig og initiativrik
 • Personlig egnethet og egenskaper vektlegges

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter avtale.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Kjersti Myrnes Balto 76985020/ 41503529.

Søknadsfrist: 23.04.2018. Tiltredelse snarest.

Søknad med CV sendes til e-post: kjersti@vardobaiki.no eller
Várdobáiki, Normann Skoglunds vei 13, 8536 Evenes innen 23.04.2018.