Midlertidig stilling som prosjektmedarbeider, 50 % ut 2020

Várdobáiki skal gjennomføre et prosjekt der vi ønsker å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til samiske brukere gjennom fagutvikling og kompetanseheving. Gjennom prosjektet skal vi jobbe med å styrke etablert samarbeid og videreutvikle nye relasjoner med relevant fagmiljø, og kommunale helse- og omsorgstjenester i nærområdet. Kartlegging av behov samiske brukere av helsetjenester vil danne grunnlag for tiltak for å øke kompetanse hos helsetjenestene som vil gjennomføres i løpet av prosjektperioden. Det kan være mulighet for arbeid neste år forutsett videre finansiering.

Ønskede kvalifikasjoner

 • helsefaglig utdanning
 • kjennskap til samisk språk og kultur
 • relevant erfaring fra lignende arbeid
 • strukturert, samarbeidsvillig, selvstendig og initiativrik
 • personlig egnethet vektlegges

Lønn etter avtale. Kontorsted: Evenskjer.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse Tone Elvebakk, mobil: 905 31195, epost: tone@vardobaiki.no

Søknadsfrist: 2. mars

Tiltredelse: 1. mai

Søknad med CV sendes til tone@vardobaiki.no

Åpning av Várdobáiki’s nye lokaler, 1.2.2020

Program

13:00 –15:00 Ansiktsmaling og lekekrok for barn, kaffe fra bål utenfor hovedinngangen
13:30 – 14:15

Åarjelhsaemien teatere /sydsamisk teater med forestillingen Staaloe – å bekjempe kjempene /Staaloe  –  faamoej vooste gaemhpodh
 forestilling på plan 2, bruk hovedinngang
14:30 – 14:45 Inna Marja Amundsen, – utenfor hovedinngangen
15:00–18:00 Åpningsprogram
Formell åpning ved Aili Keskitalo
Taler ved ordfører i Tjeldsund med flere
Underholdning:
Ante Mikkel Gaup, Várdobiegga, (joik og sang)
Ánná Káisá Partapuoli (slampoesi)
Åpning av utstilling, 100 sámi muohtogova/ samiske portretter av Torgrim Halvari
Åpning av utstilling på museet
lett bevertning

Dørene lukkes kl 18:00, for å åpnes igjen klokken 19:30
19:30 Konsert med Maxida Märäk

Det vil være åpent på En Smak av, Kafè og Spiseri både før og etter konserten. Der er det blant annet mulig å kjøpe gomba.


Várdobáikkie ođđa huotnaha rahpamak, 1.2.2020

13:00 – 15:00 Muohtomála ja stullančiehka mánáide, cimnjak dolagáttin váldouvssa olggobealde

13:30 – 14:15 Åarjelhsaemien teatere /Staaloe  –  faamoej vooste gaemhpodh 

Čájálmas lea 2. gearddin, ruvko váldouvssa!

14:30 – 14:45 Inna Marja Amundsen, váldouvssa olggobealde

15:00–18:00 Rahpanprográmma

 • Rahpan sámediggepresideanta Aili Keskitalo bokte
 • Sártnit sátnejodiheddjiin ja iežasiin bokte
 • Čájálhallamak:
  Ante Mikkel Gaup aj Várdobiegga juoigan ja lávlun
  Ánne Káisá Partapuoli, poesiija
 • Museavuosehus rahpa
 • Galleriijavuosehus rahpa, 100 sámi muohtogova Torgrim Halvari bokte
 • Ante Mikkel Gaup ja Várdobiegga, juoigan ja lávlun

Guossoheapmi

Uvssat giddejuvvojit dii. 18:00 ja rahpet vas diibmu 19:30

19:30 Konsearta Maida Märäkiin

Lea rabas kafeas En smak av, Kafe og spiseri, sihke ovdalis ja konseartta maŋŋel. Kafeas lea earret eará vejolaččan oastit mállegáhkuid/gombbáid/ruohppamiid.

Bures boahtin!