Pedagogisk leder søkes til Márkománák samisk barnehage

PEDAGOGISK LEDER 100 %, fast
Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning og kompetanse i samisk språk.

De som ikke har kompetanse i samisk språk forplikter seg til å skaffe samiskkompetanse gjennom å delta på kurs.

Søknadsfrist 02.07.18

Om barnehagen
Márkománák samisk barnehage ligger i naturskjønne omgivelser i Lánntedievvá / Planterhaug i Skånland kommune. Barnehagen har Evenes og Skånland som opptaksområde.
Barnehagen er en en-avdelingsbarnehage med 25 plasser. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, små- og store barn, så godt det lar seg gjøre.

SAMISK SPRÅK
Márkománák er en samisk barnehage som ligger i et område hvor det er stort behov for arbeid med revitalisering av samisk språk. Dette gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal være en arena med samisk samtalespråk.

Barn og ansatte i barnehagen har ulik kompetanse i samisk språk. Fra høsten 2018 vil det være 6 barn i barnehagen med samisk som ett av sine hjemmespråk.
Som et verktøy for samisk språkutvikling har vi valgt å bruke Bravo-leken på samisk.  http://bravoleken.no/bravo-leken-paa-samisk/

I tillegg til grunnbemanning (styrer, pedagogisk leder, assistenter) har barnehagen tilsatt giellačeahppi /samisk språkressurs.  Giellačeahppi har som oppgave å bidra til utvikling og styrking av samisk språk hos barna i barnehagen. Várdobáiki samisk språksenter bidrar også i arbeid med språkutvikling for barn og ansatte.

Pedagogisk leder og barnehagelærer  vil få være med på å skape gode rammer for samisk språkutvikling for barna i Márkománák samisk barnehage.

Flere opplysninger kan fås fra barnehagestyrer Trine Eriksen, tlf  +47 770 87 370
Søknad sendes:  trinee@vardobaiki.no

Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

 

Várdobáikki báikenammalávdegottičoahkkin 22.06.18/ Várdobáiki stedsnavnutvalgsmøte 22.06.18

Báikenammalávdegottis lei čoahkkin bearjadaga 22.06.18. Áššelisttus ledje Rivttága namaid kvaliteahttasihkkarastima birra, ja roviid ja báktečađahiid birra Holgaladdibálgá mielde.

Stedsnavnutvalget hadde møte fredag 22.06.18 på Várdobáiki. På sakslisten var kvalitetssikring av samiske stedsnavn i Gratangen, samt bruer og tuneller i forbindelse med Hålogalandsveien.