Gállogieddi_hovedhus

H.K.H. Kronprins Haakon besøker Gállogieddi

Siden 2011 har Sametinget, i samarbeid med Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet hatt et samisk bygningsregistreringsprosjekt.

oversikt_mg_1069

Gállogieddi som er Várdobáikis gårdstun/friluftsmuseum har fått æren av å være hovedarena for avslutningsmarkering av dette prosjektet 29.08.17. Det er ekstra stas at Gállogieddi i denne anledning får besøk av kongehuset, nemlig H.K.H Kronprins Haakon.

Det er lagt opp til en flott markering med taler, gratis servering og underholdning med samiske artister som bidrar med sang, joik og rock. Det snakkes også om at Kronprinsen vil være en av talerne.

Vi håper på å slippe unna høstregnet, men i fall det blir regn: ta med regntøy.

Det er åpent for alle og vi håper på stor deltakelse slik at det blir litt av en folkefest! Alle er velkommen, enkeltpersoner, skoler og barnehager.

 

Várdobáiki og Márkomeannu samarbeider med Sametinget om praktisk arrangement.

Program for dagen finner du her: Avslutningsmarkering av det samiske bygningsregistreringsprosjektet

OBS.
Ved kongelig deltakelse er det praksis at veien må stenges i noenlunde god tid før kongefølget ankommer, så besøkende må være ute i god tid, slik at de rekker opp til tunet før kl 10:30. De som kommer for sent slipper ikke forbi veisperring nede ved fylkesveien.

 

SÁMEGILLII:

G.M. RUVDNOPRINSA HAAKON GALLEDA GÁLLOGIETTI

2011 rájes lea Sámedikkis ovttas Riikaantikvárain ja Dálkkádat- ja birasdepartemeanttain leamaš sámi huksenprošeakta.

Gállogieddi mii lea Várdobáikki dálušilju/olgomusea lea ožžon gudni leat váldobáikin dán prošeavtta loahpahančalmmusteapmái 29.08.17. Lea erenoamáš hávski ahte Gállogieddái dan oktavođas boahtá gonagaslaš guossi, namalassii G.M. Ruvdnoprinsa Haakon.

Lea plánejuvvon fiinna čalmmusteapmi gonnes leat sárdnit, nuvttá guossoheapmi ja sámi artisttat guoimmuhit lávlagiiguin, luđiiguin ja rockain. Beaggá maiddá ahte Ruvdnoprinsa lea okta sis guđet galget sárdnut.

Mii sávvat min nagodit garvit čakčaarvvi, muhto jus arvá: váldde mielde arvebiktasiid.

Lea rabas gait olbmuide ja mii sávvat ahte bohtet ollu olbmot vai šaddá albma álbmotfeasta! Gaittinat leat buresboahtimat, ovttaskas olbmot, skuvllat ja mánáidgárddit.

 

Várdobáiki ja Márkomeannu  ovttasbarget Sámedikkiin praktihkalaš lágidemiin.

 

Prográmma gávnnat dánne: Sámi huksenprošeavtta loahpahančalmmusteapmi

FUOM.
Go gonagaslaččat leat guossin de lea dábálaš ahte ferte giddet geainnu buori áiggis ovdal gonagaslaš ja su mieđušteaddjit bohtet, nu ahte eará guossit fertejit leat áiggil sajis, vai jovdet bajás šilljui ovdal dii 10:30. Sii guđet bohtet menddo maŋŋit eai beasa geaidnogiddemiid meattá mat biddjojit fylkkageidnui.

forside foto og fortellinger

Govat ja muitalusat, vuosehus ja kataloga – Foto og fortellinger, utstilling og katalog

Duođaštusprošeavtta Govat ja muitalusat ulbmil lea ávvudit 100-jagi ávvudeami vuosttas sámi riikačoahkkimis Tråantes 1917:s. Mii leat reiden johtti vuosehusa govaiguin ja muitalusaiguin mat ovdanbuktet sámi orruma ja eallima áigodagas 1910-1925 Várdobáikki doaibmaguovllus Nuorta-Nordlánddas ja Oarje-Romssas. Muitalusain lea stuorra govdodat ja govvidit bures árgabeaivi 100 jagi áigi.

Prošeakta gaskkustuvvo vuosehusas rollupsaid bokte ja gullevaš kataloga bokte. Vuosehusas leat 32 rollups, mas okta lea diehtojuohkinposter prošeavtta birra. Olbmot leat rápmon dan. Lea álki sirdit rollupsaid ja daid lea álki cegget. Jus dieđát lágidemiid birra dahje dus alddát lea vejolašvuohta vuosehit vuosehusa, de muital midjiide. Mii áinnas luoikat vuosehusa, katalogaid ja eará. Prošeavttas ii leat vejolašvuohta máksit sáddema ja eará olggosgoluid ovddas dákkár lágidemiid oktavuođas. Jus háliidehpet vuovdit kataloga, oažžubehtet 30% hattis bálkán vuovdima dihte, namalassii 40 ru juohke girjji ovddas mas lea vuovdinhaddi 120 ru.

Kataloga sáhttá oastit min neahttagávppis, dahje jus finadat min luhtte Nautås.

 

Dokumentasjonsprosjektet Foto og fortellinger har som mål å markere 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet i Trondheim 1917. Vi har laget en ambulerende utstilling av foto og fortellinger som formidler samisk bosetting og liv i perioden 1910-1925 i Várdobáiki samisk senter sitt virkeområde i Nordre Nordland og Sør-Troms. Det er stor spennvidde i historiene som tegner et godt bilde av hverdagslivet.

Formidlingen av prosjektet skjer primært gjennom selve utstillingen av rollups og tilhørende katalog. Utstillingen består av 32 rollups, derav den ene som en informasjonsposter fra prosjektet. Vi har fått gode tilbakemeldinger på den. Rollupsene er lette å frakte med seg og enkle å montere opp. Om du vet av arrangement eller har selv anledning til å vise frem utstillingen, må du ikke nøle med å si ifra. Vi låner gjerne ut utstilling, kataloger og annet. Prosjektet har ikke anledning til å betale for frakt og andre utgifter i forbindelse med et slikt arrangement. Om dere ønsker å selge katalogen, vil dere få 30% i kommisjon for salget, dvs 40 kr per solgte bok med utsalgspris på 120 kr.

Katalogen kan kjøpes i butikken vår her på websiden, eller om du kommer innom oss på Nautå.

 

 

skanna logo

Ledig vikariat

Ledig vikariat som språkkonsulent ved Várdobáiki samisk språksenter.

Grunnet sykdom og  midlertidig overflytting til andre arbeidsoppgaver er det ledig vikariat ved Várdobáiki samisk språksenter i minimum tre måneder.Arbeidsoppgaver:  Administrativt og praktisk arbeid ved språksenteret. Språksenterets oppgaver knyttes til bevaring og utvikling av samisk språk i Sør-Troms og Nordre Nordland. Regionen er i nord-samisk språkområde.  Søker må være samisktalende og ha kompetanse i samisk skriftlig språk. Det er en fordel med kjennskap til lokal samisk dialekt og kultur.

Språkkonsulenten vil i samarbeid med andre ved språksenteret ha ansvar for planlegging og gjennomføring av språkarenaer, språkkurs, og språkaktiviteter.

Stillingstørrelse: 60% med mulighet til økt stillingsandel og utvidet periode.

Søknadsfrist 09.8.2017, ønsket oppstart 15.8 . Lønn etter avtale.

Kontakt Kjersti Myrnes Balto for flere opplysninger, tlf 41503529