NYVALGT STYRE I VÁRDOBÁIKI

18. april ble det avholdt generalforsamling i Várdobáiki samisk senter. Det nye styret består av

Else Grete Broderstad (leder) med varamedlem Liv Slettli

Arild Inga (nestleder) med varamedlem Odd Are Hansen

Ánne Márja Guttorm Graven med varamedlem Håkon Brox

Susanne Amalie Langstrand-Andersen med varamedlem Sigbjørn Skåden

Per Kristian Arntzen med varamedlem Helene Berg Nilsen.

 

4 Fra generalforsamlingen 18. april 20177På bildet er styrets medlemmer Arild Inga, Ánne Márja Guttorm Graven, Susanne Amalie Langstrand-Andersen og Else Grete Broderstad. Per K Arntzen var ikke til stede.

5Styreleder takker avtroppende nestleder Svein Erik Kristiansen.

Helsetreff fredag 21. april på Saltvann grendehus

Film om tradisjonskunnskap, om einer og eineravkok og om gumbálaging
Várdobáiki har fra høsten 2015 gjennomført et prosjekt med mål å dokumentere markasamisk tradisjonskunnskap og nåtid gjennom kortere og lengre filmer. Prosjektleder og filmskaper er Max Macké.

Det er produsert 11 filmer som dokumenterer nåtid og 3 filmer som dokumenterer tradisjonell kunnskap. Prosjektene har vært finansiert av Sametinget og Nordland fylkeskommune.

I den første filmen får vi se og lære tradisjonskunnskap om einer og eineravkok. Lorense Øivand og hennes barnebarn Ida Sofie Reinås Brandsegg forteller om og lærer oss om hvordan de lager og bruker eineravkok etter tradisjonell metode.

Den andre filmen er om hvordan man lager gumba/ruhppán/mállegáhkku (blodklubb). Olea Storelv og Irene Nikolaisen bruker lokal samisk dialekt da de underviser og byr på en lokal kulinarisk spesialitet. Medvirkende er blant andre Olea Storelv og Irene Nikolaisen.

Filmene finnes også på www.vardobaiki.no

11.00 Filbmavuosehus – árbevieruid filmmat gaskkas ja gaskkasloagaid birra, ja gumbá/ruhppán/mállegáhkku reidema birra Várdobáiki bokte.
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Guollegratiidna rušppiiguin/viskesruohčaiguin oassálastiide 80 rn.
13.30 Vuorbevuogdin

11.00 Filmvisning – tradisjonkunnskapsfilmer om einer og eineravkok og om gumbálaging v/Várdobáiki
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Fiskegrateng med råkost til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg