Årsmelding 2015

Årsmeldinger finnes under menyen “om Várdobáiki” Årsmeldinger