Antikvarisk restaureringskurs

Várdobáiki samisk senter, i samarbeid med Nordnorsk Fartøyvernsenter, gjennomførte 29. – 31. oktober et 3-dagers kurs i antikvarisk restaurering og bygningsvern. Kurset ble holdt både innen- og utendørs, med ei verneverdig løe i Borri/Krokelv i Grovfjord som eksempel og praktisk case for deltakerne. Kursledere var Per-Willy Færgestad (Akershus Bygningsvernsenter ved Akerhusmuseet) og Birger Mikkelsen (Nordnorsk Bygningsvernsenter ved NNFA i Gratangen). Deltakerne kom fra Tysfjord, Tjeldsund, Skånland, Evenes og Gratangen.

Kaffepause rundt bålet. Løa ses i bakgrunnen.

Kaffepause rundt bålet. Løa ses i bakgrunnen.

Tommestokk er viktig i oppmåling - her med Sametingets Lars Børge Myklevold

Tommestokk er viktig i oppmåling – her med Sametingets Lars Børge Myklevold

Gamle båtbord er brukt i den eldste delen av løa. Deltaker Egil Antonsen kikker under presenningen.

Gamle båtbord er brukt i den eldste delen av løa. Deltaker Egil Antonsen kikker under presenningen.

Løa besiktiges og tilstandvurderes før den måles opp og beskrives.

Løa besiktiges og tilstandvurderes før den måles opp og beskrives.

Tur til Vilgesvárre

Várdobáiki museum deltok på en trivelig tur til Vilgesvárre tirsdag 3.nov. I følget var statssekretær Anne Karin Olli og Nancy Olsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fra Sametinget deltok sametingsråd Ann-Mari Thomassen og seniorrådgiver i samisk bygningsvern Lars Børge Myklevold. Skånland kommunes kultursjef Elisabeth Øien samt Snorre Øien deltok også, og fra SABUS var Tore Johnsen og Egil Antonsen. Museumsleder Marit Myrvoll var også med.

Etter en ganske regnvåt tur, ventet Tore Johnsen oppe på Vilgesvárre med god, varm reinkjøttsuppe og klappakaker som vi inntok i en oppvarmet gamme. Mens vi fikk varmen igjen i gammen, og han fortalte og guidet oss gjennom alle tre tun på Vilgesvárre. Tid til andre fortellinger ble det også. Følget var også innom Sandmark skole samt kikket på et nyrestaurert fjøs i Øyvatn. En flott tur!

Vilgesvárre

Vulle-goahti/Ole-gammen, Vilgesvárre

En pust i bakken før vi er framme ved Vilgesvárre

En pust i bakken før vi er framme ved Vilgesvárre

Tore Johnsen viser det gamle brønnhuset på Vilgesvárre

Tore Johnsen viser det gamle brønnhuset på Vilgesvárre

Heaika-sellju/Henrik-tunet, Vilgesvarre

Heaika-sellju/Henrik-tunet, Vilgesvarre