IMG_5084

Bååstede-utstilling åpnes

Onsdag 22.nov 2017 kl 15.00 åpner utstillinga Bååstede på Várdobáiki samisk senter. Utstillinga består av 24 fotografier av gjenstander som skal tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum til de samiske museene.

Enkel servering.

Velkommen!

IMG_5078 IMG_5087IMG_5084IMG_5085

Bååstede er navnet på et musealt tilbakeføringsprosjekt som er et resultat av en avtale mellom Sametinget, Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum.

Prosjektet Bååstede (betyr «tilbake» på sørsamisk) innebærer at halvparten av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum, det vil si vel 2000 gjenstander, skal overføres til de seks museene som er under Sametingets forvaltning. Disse er Tana- og Varanger Museumssiida, Øst-Finnmark; RiddoDuottarMuseat, Vest-Finnmark; Senter for nordlige folk, Nord/Midt-Troms; Várdobáiki Musea, Sør/Midt-Troms og Nordre Nordland, Árran Lulesamisk senter, Tysfjord og Saemien Sijte, Sørsamisk museum og kultursenter, Snåsa.

Den resterende halvparten av gjenstander skal forbli på Norsk Folkemuseum for å formidle samisk kultur og historie i hovedstaden.

Bakgrunnen for prosjektet er at det ble innsamlet flere tusen gjenstander fra hele Sápmi på 1800- 1900-tallet og som i dag er på Norsk Folkemuseum. Denne samiske samlingen ble i hovedsak innsamlet før man hadde egne samiske institusjoner.

Prosjektet er basert på Norges forpliktelser overfor samene som urfolk, og skal føre til at det samiske folk får råderett over denne del av sin kulturarv. For Várdobáiki Museum innebærer dette at av ca 50 gjenstander blir halvparten tilbakeført til oss. Samlingen på Norsk Folkemuseum er innsamlet før Várdobáiki Museum ble opprettet, og selv om det ikke er mange gjenstander, vil dette likevel bli en verdifull del av samlingen.

MummidalenSamiskLIggendePlakat

Bovdehus/Invitasjon – Juovllat Mumenleagis

BOVDEHUS – Juovllat Mumenleagis

(norsk tekst under bildet)

Várdobáiki bovde buohkaid Hársttáide geahččat guhkesfilmma Juovllat Mumenleagis 25.11.17 dii. 14:30 Harstad Kinos. Filbma lea davvisámegillii ja lea tekstejuvvon dárugillii, loga eanet filmma birra dáppe.

 

Várdobáiki skeŋke billeahtaid čuovvovaččaide:

  • Mánát geat lávejit leat mielde Stullamiin maid Várdobáiki lágida.
  • Mánát geat leat Márkománák mánáidgárddis.
  • Oahppit mánáid- ja nuoraidskuvlladásis geain lea sámegiella fágan Várdobáikki doaibmaguovllus.

Várdobáiki máksá mánáid ja nuoraid billeahtaid + 1 billeahta mieđušteaddjái/áhččái/eadnái.

 

Ferte sáddet e-boastta čujuhussii annemarja@vardobaiki.no ovdal 23.11.17 jus siđat nuvttá billeahtaid. Mii dárbbašat dáid dieđuid: Namma, ahki, guđe skuvlii/mánáidgárdái gullá + mieđušteaddji namma.

 

Lea rabas filbmavuosehus, buohkat leat buresboahtimat!

 

Jus leat jearaldagat, váldde oktavuođa Ánne Márjá Guttorm Graveniin Várdobáikkis e-boastta annemarja@vardobaiki.no dahje telefovnna 95 07 55 42 bokte.

MummidalenSamiskStåendePlakat

INVITASJON – Juovllat Mumenleagis

Várdobáiki inviterer alle til Harstad for å se langfilmen Juovllat Mumenleagis (Moomins and the winter wonderland) 25.11.17 kl. 14:30 på Harstad Kino. Filmen er på nordsamisk med norsk undertekst, les mer om fimen her.

 

Várdobáiki spanderer billetter til følgende:

  • Barn som bruker å være med på Stullan som Várdobáiki arrangerer.
  • Barn i Márkománák samisk barnehage.
  • Elever i grunnskolen som har samisk som fag i Várdobáiki sitt virkeområde .

Várdobáiki betaler for billettene til barn og ungdom i disse kategoriene + 1 billett til en voksen som er med.

 

Om dere vil ha billetter så må du sende en e-post til annemarja@vardobaiki.no før 23.11.17 om du ønsker gratisbilletter. Várdobáiki trenger informasjon om dette: Navn, alder, hvilken skole/barnehage man tilhører + navnet til ledsager.

 

Det er en åpen filmvisning, alle er hjertelig velkommen

 

Om du har noen spørsmål, ta kontakt med Ánne Márjá Guttorm Graven ved Várdobáiki på e-post annemarja@vardobaiki.no eller telefon 95 07 55 42.

Marit-240x300-240x300

Museumsleder Marit Myrvoll oppnevnt som leder for samisk forskning

Nytt styre oppnevnt i Norges Forskningsråds Programområde Samisk Forskning (P-samisk III).

Museumsleder Marit Myrvoll ved Várdobáiki er oppnevnt til leder for Norges Forskningsråds nye programstyre for samisk forskning (P-samisk III).

Marit Myrvoll er sosialantropolog og hennes arbeids- og forskningsfelt har i mange år omfattet Nordområdene, med fokus på samiske forhold, statlig verdensarvpolitikk, verdensarv i Arktis, klima- og andre endringsprosesser med innvirkning på kulturarv, samt styringssystemer og utfordringer vedrørende urfolk/samer samt nasjonal og internasjonal kulturarv – fra lokal immateriell kulturarv til UNESCOs verdensarvsteder i Arktis. Hennes nøkkelkompetanse omfatter forvaltning av kulturminner, kulturhistorie, religiøs tro, prosjektledelse og formidling.

Marit satt som medlem i det forrige programstyret og hun har vært leder for utvalget som har skrevet den nye programplanen (SAMISK  III) som ble vedtatt i juni i år og skal gjelde i ti år fremover.

Nytt programstyre for samisk forskning III ble oppnevnt av Divisjonsstyret for vitenskap den 18. oktober 2017. Styret er oppnevnt for fire år. Det nye programstyret går straks i gang med å utforme en utlysning med søknadsfrist våren 2018.

stullan

Stullan 29.10.17 dii. 13:00-16:00

herve báiddiVárdobáiki bovde mánáid stullat sámegillii. Boahtte deaivvadeapmi lea sotnabeaivvi 29.10.17, eanet dieđut dás vuolábealde.

 

Gonnes: Várdobáiki sámi guovddáš

Goas: sotnabeaivvi 29.10.17 dii. 13:00 – 16:00

Stullan: Mánát besset hervet oanehissoaját báiddiid.

DEHÁLAŠ!: Fertebehtet sáddet dieđu telefovdnanummirii 95075542 mas čuožžu makkár sturrodaga du mánná geavaha, ovdal bearjadaga 27.10.17 dii 12:00. Sáddes dieđu sturrodagain maiddá dalle jus it leat áibbas sihkkar boahttibehtetgo, lea buoret ahte mis leat moadde báiddi menddo ollu, go unnán.

Borran*: Várdobáiki guossoha gáfe, šattuid ja sáftta.

Illudan dinguin deaivvadit!

 

Dearvvuođat Ánne Márjjás, Várdobáikkis

 

*Atte dieđu jus leat muhttin biebmut maid mánná ii sáhte borrat.

 

***************************************************************************

 

PÅ NORSK:

 

Várdobáiki inviterer barn til å komme og leke på samisk. Neste Stullan arrangeres søndag 29.10.17, les mer her nedenunder.

 

Stullan 29.10.1

Sted: Várdobáiki samisk senter

Tid: Søndag 29.10.17 kl. 13:00 – 16:00

Stullan: Alle barna får dekorere sin egen t-skjorte.

VIKTIG: Dere må sende en sms til 95075542 med t-skjortestørrelse til barnet før fredag 27.10.17 kl. 12:00. Send en melding med størrelse også om du er usikker på om dere kommer, det er bedre at vi har et par t-skjorter for mange enn at vi har for få.

Mat*: Várdobáiki byr på kaffe, frukt og saft.

Gleder meg til å møte dere!

 

Hilsen Ánne Márjá, ved Várdobáiki

 

*Gi beskjed om det er noen matvarer barnet ditt ikke tåler.

okt 2017

Helsetreff – Influensavaksine for innbyggere i Skånland og Evenes kommune

Bearjadaga golggotmánu 20. b. 2017 dii. 11.00 – 14.00 Loabakáiddi gilihuotnahin

11.00 Influeansaboahkuheapmi Skániid ja Evenášši ássiide
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Váras biergojukca oassálastiide 80 ru
13.30 Vuorbegávpi
Márkománák mánáidgárddi mánát
Mánát ja ollesolbmot mánáidgárddis bohtet guossái. Sii dollet midjiide konsearttaža.
Muitte vuorbegávppi. Dohppe juoidá mielde vuorbádeapmái.

Fredag 20. oktober 2017 kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus
11.00 Influensavaksine for innbyggere i Skånland og Evenes kommune
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Fersk kjøttsuppe til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg
Barn fra Márkománák barnehage
Vi får besøk av barn og voksne fra barnehagen. De vil holde en liten konsert for oss.
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Influeansaboahkuheapmi
Ovttas Skániid ja Evenášši suohkaniin fállat mii influeansaboahkuheapmi dearvvašvuođadeaivvadeami oasseváldiide. Dearvvašvuođadivššár muitala influeansaboahkuheami birra oppalaččat ja dán jagáš boahkuheami birra.
Gait olbmot leat buresboahtimat dearvvašvuođadeaivvadeapmái ja boahkuheapmái.
Influensavaksine
I samarbeid med Skånland og Evenes kommune kan vi tilby influensavaksinering for deltakerne på helsetreffet. Helsesøster vil informere om influensavaksinering generelt samt årets vaksine spesielt.
Alle er hjertelig velkommen til helsetreff og vaksinering.

IMG_6899

Giellabeassi mas guolli lei fáddán // Språkleir med fisk som tema

Giellabeassi Goregáiddis

IMG_6886

Várdobáiki lágidii giellabeasi guovllu nuoraidskuvllaohppiide geain lea sámegiella fágan (dahje galggašii leat sámegiella fágan) skuvllas. Ledje 11 áŋgiris oasseváldi geat deaivvadedje Goregáiddis Boazovázzis mánnodaga čakčamánu 25. beaivvi. Oasseváldit besse reidet šlivggoniid (oaggunreaidu mii lea stobes/revrres reidejuvvon), bivdit šlivggoniin, fierbmut, oahppat guollenamahusaid, guliid čollet ja muđui geavahit giela praktihkalaš dilálašvuođain. Mis lei nu lihkku ahte fierbmái darvánedje dápmohat, nu ahte oahppit besse borrat guoli man ieža ledje bivdán. Ledje movttegis oahppit geat distaga čakčamánu 26. beaivvi vulge gallás čovjjiin siidii vas. Oahppit ledje duhtavaččat giellabesiin ja celke earret eará ahte ledje oahppan ođđa sániid sámegillii ja fierbmut, sii celke maiddá ahte lei somá oahpásmuvvat earáiguin. Ja okta dehálaš oassi giellabeasis leage oahpásmuvvat daid eará sámegielohppiiguin geat leat guovllus.

 

IMG_6891Várdobáiki lágida juohke jagi giellabeasi sihke nuoraidskuvllaohppiide ja mánáidskuvllaohppiide. Boahtte giellabeassi lea giđđat, ja dalle leat mánáidskuvllaoahppit geat deaivvadit.

 

Språkleir på Kåringen

Várdobáiki arrangerte språkleir for regionens ungdomsskoleelever som har samisk som fag (eller skulle hatt samisk som fag) på skolen. Det var 11 ivrige deltakere som møttes på Kåringen på Boazovázzi mandag 25. September. Deltakerne fikk lage kasteboks (fiskeredskap laget av en boks/rør), fiske med kasteboks, sette ut og ta opp garn, lære seg fiskebenevnelser, sløye fisk og ellers bruke samisk språk i praktiske situasjoner. Vi var heldige og fikk fisk i garnet, så elevene fikk spise selvfisket fisk. Det var glade og mette elever som reiste hjem igjen tirsdag 26. IMG_6890september. Elevene var fornøyde med språkleiren og tilbakemeldingene var at de hadde lært seg nye ord og garnsetting, det hadde også vært morsomt å bli kjent med nye fjes. Og en viktig del av språkleirene er nettopp å bli kjent med de andre samiskelvene i regionen.

 

Várdobáiki arrangerer hvert år språkleir til både ungdomsskoleelever og barneskoleelever. Neste språkleir arrangeres våren 2018, da er det barneskoleelevene som møtes.

Spåkaffe

Sámástallan prográmma

SÁMÁSTALLAN PROGRÁMMA (ođasmahtton/oppdatert 13.10.17)Vb logo

 

BEARJADAGA/ FREDAG 20.10.17:

Dii. 17:00 – 18:00      

Boahtin ja ordnet idjadansájiid / Ankomst og innkvartering

Dii. 18:00                  

Mállásat / Middag

Dii. 19:00                  

Dieđut, soahpamuš, oahpásmuvvat, ja nu ain / Info, avtale, bli kjent, m.m

Oahpásmuvvan: Guovttis ja guovttis: muitalit iežas birra nubbái, ja de maŋŋá mii muitalat joavkkus nubbi nuppi birra. / Bli kjent: To og to. Fortelle om seg selv til den andre, etterpå forteller vi om hverandre til hele gruppa.

Dii. 20:00                  

Eahketprográmma, dolastallat / Kveldsprogram, bålkos

 

LÁVVORDAGA/ LØRDAG 21.10.17:
Dii. 07:30 – 08:45      

Iđitborramuš / Frokost

Dii. 09:00 – 12:00      

Fitnat báktesárgumiid geahččamin Gánasvuonas, vázzit sullii 4 km.

Sidjiide geat eai vuolgge vázzinmátkái leat eará doaimmat Boazovázzis. / Vi går og ser på Helleristninger i Kanstadfjord, ca 4 km gåtur. De som ikke blir med på tur har andre aktiviteter på Boazovázzi.

Dii. 12:00 – 13:00    

Beaiveborramuš / Lunsj

Dii. 13:00 – 15:00     

Joavku 1: Oahppásmuvvanárka / Bli kjent-ark

Joavku 2: Lávlun, juoigan ja máinnasteapmi – ráhkkanit ovdanbuktima eahketdoaluide. / Sang, joik og fortelling – forberede fremføring til kveldsprogrammet.

Joavku 3: Doaibma ii leat mearriduvvon. / Aktivitet ikke bestemt.

Dii. 16:00 – 18:00      

Joavkkut lonuhit doaimmaid / Gruppene bytter på aktiviteter

Dii. 19:00                 

Mállasat, suige bohtet guossit / Middag, kanskje får vi gjester

Su: 20:30                  

Eahketprográmma. Mii ovdanbuktit daid earáide. / Kveldsprogram. Fremføring til de andre.

 

SOTNABEAIVVI/ SØNDAG: 22.10.17

Dii. 08:00 – 10:00      

Iđitborramuš / Frokost

Árvvoštallan ja buorre mátki ruoktut! / Evaluering og god tur hjem!

Boazovázzi

Sámástallan – en arena for muntlig samisk

Várdobáiki sámi guovddáš bovde ollesolbmuid ja nuoraid Sámástallamii Boazovázzái, Goregaáiddis Lodega suohkanis 20.-22.10.17. Sámástallan lea sidjiide geat unnit eanet máhttet sámegiela, ulbmil lea hárjehallat gulahallat sámegillii. Eanet dieđut dás vuolábealde.

***

Várdobáiki samisk senter inviterer ungdom og voksne til Sámástallan på Boazovázzi i Kåringen i Lødingen kommune 20.-22.10-17. Sámástallan er for de som kan som kan mer eller mindre samisk, formålet er å øve på å kommunisere på samisk. Du finner mer info her nedenfor.

 

SÁMÁSTALLAN BOAZOVÁZZIS – Samisk språkbad på Boazovázzi
GOAS // NÅR: Golggotmánnu/oktober 20-22 2017Boazovázzi

BÁIKI // STED: Boazovázzi, Goregaáiddis / på Kåringen, Lodegis/Lødingen

ULBMILJOAVKU // MÅLGRUPPE: Ollesolbmot ja nuorat geat unnit eanet sámástit / Voksne og ungdom som kan mer eller mindre samisk

SISDOALLU // INNHOLD: Oassálastit bájiide ja sosiálalaččat sámegillii / Delta i poster og i det sosiale på samisk

ULBMIL // MÅL: Hárjehallat gulahallat sámegillii / Øve på å kommunisere på samisk

FUOMÁŠ // OBS: Ovdal go Sámastallan álgá, fertet čállit soahpamuša ahte lohpidat gulahallat ja hoallat dušše sámegiela dassážii go kursa loahpahuvvo. / Før kursstart må du skrive under på en avtale om å kommunisere og snakke kun samisk helt til kurset avsluttes.

(Sii geat máhttet unnan sámegiela sáhttet guldalit eanet, engelasgiela sáhttá leat lohpi geavahit veahkkegiellan. / De som kan lite samisk kan lytte mer, engelsk kan tillates som hjelpespråk.)

IDJADEAPMI // OVERNATTING: Sinne ja lávus / Inne og i lávvu

HADDI // PRIS: NOK/SEK 500,- idjadeami ja borramuša ovddas/inkl. overnatting og mat

Gaskaboddosaš prográmma dáppe // Foreløpig program her

Dieđiheapmi / Påmelding +47 950 75 542
mail: annemarja(a)vardobaiki.no, kopi: post(a)vardobaiki.no

Dieđihanáigi ovdal 12.10.17/ Påmeldingsfrist 12.10.17

 

Váldde oktavuođa Ánne Márjá Guttorm Graveniin Várdobáikkis jus leat jearaldagat, tlfnr +47 950 75 542 / e-boasta annemarja(a)vardobaiki.no // Ta kontakt med Ánne Márjá Guttorm Graven på Várdobáiki om du lurer på noe, tlfnr +47 950 75 542 / e-post annemarja(a)vardobaiki.no

plakat ill

Várdobiegga inviterer til kulturell kveld sammen med musikk og teatergruppen Ilebts fra Narjan-Mar, Russland 1. oktober kl 15:30 på Lavangseidet Grendehus

Program

15:30 Smakebiter på nenetsisk mat
16:00 Konsert/forestilling med Ilebst
17:00 Salg av middag
17:30 Informasjon om samarbeidsprosjektet
18:00 Opptreden med Várdobiegga og Ilebts

Loddsalg

Ilebts er en nenetsisk amatør teatergruppe som setter opp forestillinger som baseres på deres tradisjonelle fortellinger og sagn. Nenetsere er et urfolk med mange fellestrekk med samisk kart med navn
kultur og tradisjon. Her vil vi få se og oppleve både forskjeller og likheter.

Unik mulighet til å bli kjent med nenetsk kultur!

For første gang kommer det nenetske amatør musikkteatret «Ilebts» fra Narjan-Mar (Russland)til ETS for å besøke Várdobáiki Se kart.

Sanggruppen Várdobiegga ved Várdobáiki samisk senter har et samarbeidsprosjektet sammen med musikkteatret «Ilebts». Målet er å bli kjent med hverandres kultur, og få et innblikk i både likheter og forskjeller.

I mai 2017 besøkte sanggruppa Várdobiegga «Ilebts» i Russland. Der hadde de to gruppene en felles forestilling. Nå er det «Ilbets» sin tur til å besøke Várdobiegga i Norge.

Teatret «Ilebts» ble etablert for 20 år siden i hovedstaden i det nenetiske okrug (fylke) i Narjan-Mar. Byen ligger ca 100 km fra Barentshavet nord for polarsirkelen.  Den er ikke mer enn 85 år gammel med et innbyggertall på 19000. Den nenetsiske okrug er veldig gammel, og den første bygda ble etablert allerede på 1500-tallet.

Den nenetsiske okrug består av tre tundraer. I Narjan-Mar bor det både en russisk befolkning og nenetsisk urfolk. Viktige virksomheter hos nenetserne er reindrift og fiske.

Ordet «Ilebts» på nenetsisk betyr «livet». I teateret finnes det medlemmer i nærmest alle aldre; fra 5 til 75 år.

Målet å med å etablere teatret var: Å ta vare på kulturen, tradisjonene og språket. Alle teaterstykkene foregår på nenetsisk.

helsetreff 290917

NB feil dato! det skal være den 22. sept. ellers samme program Helsetreff fredag 29. september Lavangseidet grendehus – tema Elsa Laula Renberg, fortelling om denne samiske pioneren og hennes liv med Siri Broch Johansen

Program

11.00 Elsa Laula Renberg, fortelling om denne samiske pioneren og hennes liv med Siri Broch Johansen
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av gumbá/ruhppán/mállegáhkku/blodklubb til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

Elsa Laula Renberg
I 2017 er det hundre år siden samene for første gang samlet seg til et felles møte. Dette møtet foregikk i Trondheim, og en av den tidens ledende samepolitikere, Elsa Laula Renberg (1877-1931), var en av initiativtakerne. I denne produksjonen vil
forfatteren Siri Broch Johansen fortelle om denne samiske pioneren og hennes liv. For å få et best mulig bilde av personen Elsa har forfatteren brukt skriftlige og muntlige kilder fra både svensk og norsk side av grensen. I denne boka portretteres Elsa Laula Renberg som et menneske av kjøtt og blod, med både gode og mindre heldige sider.

Siri Broch Johansen
Siri Broch Johansen er forfatter, dramatiker og artist. Hun har skrevet både sakprosa og ungdomsromaner, samt scenetekst og sang. For tida tar hun MA i teater med fordypning i scenetekst med Teaterhøgskolen i Oslo. Boka om Elsa Laula Renberg har fått gode kritikker, og er nå gitt ut i andre opplag. Boka er også gitt ut på svensk.

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Arrangementet er et samarbeid mellom Skånland kommune, Troms fylkeskommune og Den Kulturelle Spaserstokken.