Oppføringer av Kjersti Myrnes Balto

Gáktie-seminar /Kofte seminar, torsdag 6.desember kl. 18:00-21:00

Duodjeinstituhtta Nordland inviterer i samarbeid med Stuornjárgga sámi duodji, som feirer 30 år i 2018, til gáktie-seminar. Seminaret vil også bli live streamet. Temaet for seminaret er gáktie fra Ofoten og Sør-Troms, tornesamisk område. Gáktie (kystnær tornesamisk) = Samisk kofte SPRÅK Seminarspråk: Norsk STREAMING Seminarat vil bli live streamet fra Duodjeinstituhtta Nordland sin Facebook-side. Velkommen […]

Restaurering av eldre bygninger- temakvelder

I forbindelse med kompetansehevingskuret i lafting i uke 36, arrangeres det åpne temakvelder for alle interesserte.  OBS: Klokken 18:00 hver kveld Mandag 3/9: Om lokal byggeskikk og lovverk innen automatisk freding av samiske bygg ved Lars Børge Myklevold fra Sametinget, på Várdobáiki, Evenskjer Tirsdag 4/9: Restaurering av vinduer, tilstandsvurdering og restaureringsplan.  Tømrermester Per Willy Fergestad fra Drøbak Tredetaljer. […]

SÁMÁSTALLAN, Rákkasorda – Samisk språkbad, Bjørkliden

Várdobáiki lágida, ovttas Duoddaras serviin, “Sámástallan” Rákkasorddan borgemánu 24. – 26. b. Mii bovdet du searvat guhte máhtát unnit, eanet sámegiela ja dárbbašat hárjehallat vai hoallan šaddá njuovžileabbun. Eanemus 25 oasseválddi. Bures boahtin!  (Govva/bilde:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tornetr%C3%A4sk) Várdobáiki arrangerer i samarbeid med Duoddara searvi samisk språkhelg i Bjørkliden 24.-26.aug 2018. Vi inviterer deg som kan litt eller mer samisk […]

Bedriftsutviklingsprogram for bedrifter innen kreative næringer

  Sametinget starter høsten 2018 utviklingsprogrammet Dáhttu Gründer, i samarbeid med Kreativ Industri. Dáhttu Gründer er et bedriftsutviklingsprogram for samiske gründere som har eller ønsker å etablere bedrift innen kreative næringer i Sør-Troms og Nordland. Målgruppen for programmet er bedrifter/gründere som er i startfasen eller har en idé og ønsker å starte bedrift. Se mer på […]

Pedagogalaš jođiheaddji, 100%    Ohcanáigemearri: 02.07.2018 Gelbbolašvuohta: Dohkkehuvvon mánáidgárdeoahpaheaddjioahppu, njálmmálaš sámegiel gelbbolašvuohta Dan guhte ii máhte sámegiela,  lea geatnegahtton loktet iežas gielamáhtu sámegielkurssaid čađa. MÁNÁIDGÁRDDI BIRRA Márkománák sámi mánáidgárddis lea čáppa olgobiras Láŋttedievás Skániid suohkaniin. Mánáidgárdi váldá mánáid sisa Evenášši ja Skánik suohkanis. Mánáidgárddis lea okta ossodat ja 25 saji. Beaivalaččat juohkit mánáid guovtte jovkui, […]

Pedagogisk leder søkes til Márkománák samisk barnehage

PEDAGOGISK LEDER 100 %, fast Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning og kompetanse i samisk språk. De som ikke har kompetanse i samisk språk forplikter seg til å skaffe samiskkompetanse gjennom å delta på kurs. Søknadsfrist 02.07.18 Om barnehagen Márkománák samisk barnehage ligger i naturskjønne omgivelser i Lánntedievvá / Planterhaug i Skånland kommune. Barnehagen har Evenes og Skånland […]

Stullan 10.6.2018

Várdobáiki bovde mánáid stullat sámegillii. Boahtte deaivvadeapmi lea Sotnabeaivvi 10.6.2018. dii. 12:00-15:00 Gonnes: Várevulli doaimahanstobus Goasse: Stullan: Mánát besset gáhkket ja boradit gáhkuid Illudit dinguin deaivvadit! Dearvvuođat Anne Máddjas ja Audas *Atte dieđu jus muhttin  eai geardda gluten  ***************************************************************************       Várdobáiki inviterer barn til å komme og ha det trivelig sammen – på samisk. 10.6.2018  12:00-15:00, […]

Åpent møte i Evenes om sannhetskommisjonens mandat, 20.3.2018

Stuorradiggi lea mearridan ásahit duohtavuođakommišuvnna mii galgá iskat dáruiduhttinpolitihka ja vearrivuođa mii sápmelaččaid ja kvenaid vuostá lea dahkkojuvvon Norggas. Dál beasat don buktit oainnuid duohtavuođakommišuvnna mandáhtii. Sámediggi bovde rabas čoahkkimiidda vuođđudan dihte Duohtavuođakommišuvnna sámi servodahkii. Goas ja gos: Njukčamánu 20. b., dii. 18.00, Várdobáiki samisk senter, Evenášši Loga eanet: https://www.samediggi.no/Odasarkiiva/Cealkamusaid-Duohtavuoda-ja-seanadankommisuvnna-mandahta-birra _________________________________________________ Stortinget har vedtatt å etablere en […]