Oppføringer av Kjersti Myrnes Balto

Ledig stilling: Språkkonsulent, fast stilling, 100 %

Várdobáiki samisk senterVárdobáiki samisk språksenter er en del av Várdobáiki samisk senter – sámi guovddáš som har hovedkontor på Evenskjer i Skånland kommune (Tjeldsund kommune fra 1.1.2020). Formålet til Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Senteret er organisert i seks avdelinger, språksenter, barnehage, museum, helse, kultur og […]

Ledig stilling: Museumsleder

Várdobáiki sámisk senterVárdobáiki museum er en del av Várdobáiki samisk senter – sámi guovddáš som har hovedkontor på Evenskjer i Skånland kommune (Tjeldsund kommune fra 1.1.2020). Formålet til Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Senteret er organisert i seks avdelinger: språksenter, barnehage, museum, helse, kultur og eiendom. […]

Rabas virgi: Giellakonsuleanta, bistevaš virgi, 100 %

Várdobáiki sámi guovddáš Várdobáiki sámi guovddáš lea Skánis, Dielddanuori suohkanis. Várdobáikki ulbmil lea seailluhit ja hálddašit sámi giela, historjjá, kultuvrra ja servodateallima regiovnnas. Guovddážis leat guhtta ossodaga: giellaguovddáš, mánáidgárdi, musea, dearvvašvuohta, kultuvra ja opmodat. Várdobáikkis leat sullii 20 bargi, dalle lea prošeaktabargit maid lohkkon. Giellaguovddážis leat 2,5 bistevaš virggi ja 2 prošeaktavirggi juste dal.  Dasa […]

Gáktie-seminar /Kofte seminar, torsdag 6.desember kl. 18:00-21:00

Duodjeinstituhtta Nordland inviterer i samarbeid med Stuornjárgga sámi duodji, som feirer 30 år i 2018, til gáktie-seminar. Seminaret vil også bli live streamet. Temaet for seminaret er gáktie fra Ofoten og Sør-Troms, tornesamisk område. Gáktie (kystnær tornesamisk) = Samisk kofte SPRÅK Seminarspråk: Norsk STREAMING Seminarat vil bli live streamet fra Duodjeinstituhtta Nordland sin Facebook-side. Velkommen […]

Restaurering av eldre bygninger- temakvelder

I forbindelse med kompetansehevingskuret i lafting i uke 36, arrangeres det åpne temakvelder for alle interesserte.  OBS: Klokken 18:00 hver kveld Mandag 3/9: Om lokal byggeskikk og lovverk innen automatisk freding av samiske bygg ved Lars Børge Myklevold fra Sametinget, på Várdobáiki, Evenskjer Tirsdag 4/9: Restaurering av vinduer, tilstandsvurdering og restaureringsplan.  Tømrermester Per Willy Fergestad fra Drøbak Tredetaljer. […]

SÁMÁSTALLAN, Rákkasorda – Samisk språkbad, Bjørkliden

Várdobáiki lágida, ovttas Duoddaras serviin, “Sámástallan” Rákkasorddan borgemánu 24. – 26. b. Mii bovdet du searvat guhte máhtát unnit, eanet sámegiela ja dárbbašat hárjehallat vai hoallan šaddá njuovžileabbun. Eanemus 25 oasseválddi. Bures boahtin!  (Govva/bilde:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tornetr%C3%A4sk) Várdobáiki arrangerer i samarbeid med Duoddara searvi samisk språkhelg i Bjørkliden 24.-26.aug 2018. Vi inviterer deg som kan litt eller mer samisk […]

Bedriftsutviklingsprogram for bedrifter innen kreative næringer

  Sametinget starter høsten 2018 utviklingsprogrammet Dáhttu Gründer, i samarbeid med Kreativ Industri. Dáhttu Gründer er et bedriftsutviklingsprogram for samiske gründere som har eller ønsker å etablere bedrift innen kreative næringer i Sør-Troms og Nordland. Målgruppen for programmet er bedrifter/gründere som er i startfasen eller har en idé og ønsker å starte bedrift. Se mer på […]

Pedagogalaš jođiheaddji, 100%    Ohcanáigemearri: 02.07.2018 Gelbbolašvuohta: Dohkkehuvvon mánáidgárdeoahpaheaddjioahppu, njálmmálaš sámegiel gelbbolašvuohta Dan guhte ii máhte sámegiela,  lea geatnegahtton loktet iežas gielamáhtu sámegielkurssaid čađa. MÁNÁIDGÁRDDI BIRRA Márkománák sámi mánáidgárddis lea čáppa olgobiras Láŋttedievás Skániid suohkaniin. Mánáidgárdi váldá mánáid sisa Evenášši ja Skánik suohkanis. Mánáidgárddis lea okta ossodat ja 25 saji. Beaivalaččat juohkit mánáid guovtte jovkui, […]

Pedagogisk leder søkes til Márkománák samisk barnehage

PEDAGOGISK LEDER 100 %, fast Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning og kompetanse i samisk språk. De som ikke har kompetanse i samisk språk forplikter seg til å skaffe samiskkompetanse gjennom å delta på kurs. Søknadsfrist 02.07.18 Om barnehagen Márkománák samisk barnehage ligger i naturskjønne omgivelser i Lánntedievvá / Planterhaug i Skånland kommune. Barnehagen har Evenes og Skånland […]