Pedagogalaš jođiheaddji, 100%   

Ohcanáigemearri: 02.07.2018

Gelbbolašvuohta: Dohkkehuvvon mánáidgárdeoahpaheaddjioahppu, njálmmálaš sámegiel gelbbolašvuohta

Dan guhte ii máhte sámegiela,  lea geatnegahtton loktet iežas gielamáhtu sámegielkurssaid čađa.

MÁNÁIDGÁRDDI BIRRA
Márkománák sámi mánáidgárddis lea čáppa olgobiras Láŋttedievás Skániid suohkaniin. Mánáidgárdi váldá mánáid sisa Evenášši ja Skánik suohkanis. Mánáidgárddis lea okta ossodat ja 25 saji. Beaivalaččat juohkit mánáid guovtte jovkui, smávva-ja stuorra mánáid jovkui.

SÁMEGIELLA
Márkománák lea sámi mánáidgárdi mii lea guovllus gos lea stuorra dárbu doaimmaide revitaliseret sámegiela. Mánáidgárdi galgá leat arena gos sámegiella gullo ja geavahuvvo.

Mánáin ja bargiin mánáidgárddis lea iešguđetlágán sámegiel gelbbolašvuohta. Čavčča rájes, 2018, leat 6 máná mánáidgárddis geaiguin lea sámegiella ruovttogiellan. Mii leat válljen geavahit Bravo-stohkosa giellareaidun.http://bravoleken.no/bravo-leken-paa-samisk/

Lassin vuođđobargiide (jođiheaddji, pedagogálaš jođiheaddji, veahkkebargit) lea vel giellačeahppi virgi mánáidgárddis. Giellačeahppi lea mánáidgárdái veahkkin  ovddidit ja nannet sámegiela mánáidgárddis. Várdobáiki sámi giellaguovddáš lea maiddái veahkkin ja doarjjan sámegiela ovdánahttimiin, sihke mánáide ja bargiide.

Pedagogálaš jođiheaddjin beasat don oasálástit hábmet buori rámmaid sámegiela ovdáneami jelgii Márkománák sámi mánáidgárddi geavaheddjiide.
Virgáibidjama oktavuođas galgá buktit dohkálaš politiija duođaštusa.

Eanet dieđut:  +47 77087370, mánáidgárdejođiheaddji  Trine Eriksen bokte. Čujuhus:  trinee@vardobaiki.no