Personalet ved Várdobáiki ba om at årets juleoppmerksomhet ble gitt til barn ved flyktningemottak i stedet for til ansatte. Her er noen av de ansatte i gang med pakking av gaver som skal leveres til Kvitnes og Elvemo flyktningemottak.