Seminára streamejuvvo – Dagens seminar streames

Otná seminára digitála veahkkeneavvuid duordnussámeguovllus sáhttá čuovvut streamas https://youtu.be/Ovy8kEyrI4s

Dagens seminár om digitale hjelpemidler i tornsesamisk område kan følges på stream: https://youtu.be/Ovy8kEyrI4s

Giellavahku prográmma 24.-30.10.2022

Varrisvuođagámnadeapmi – Helsetreff, 20.10.22

Duorastaga golggotmánu 20. b. 2022
gillu 11 – 14

Várdobáikkin, Skániin
 
11.00   Historjjálaš govat Iinnasullos ja
             «Langøya:s»
12.00   Giellaboddu: Medisiinnalaš
             šattut Sámis
12.30   Lášmohallan
13.00   Biebmu – Gumba, 120 r
13.30   Vuorbádeapmi
 
Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal
juoidá mielde vuorbádallamii.
Torsdag 20. oktober 2022
kl. 11 – 14

På Várdobáiki, Evenskjer
 
11.00   Historiske bilder fra Hinnøya og
             Langøya
12.00   Samisk språkstund: Medisinske
             planter fra Sápmi
12.30   Trim
13.00   Mat—Gumba, 120 kr
13.30   Loddsalg
 
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en
gevinst som kan loddes ut.
Historiske bilder fra Hinnøya og Langøya
Inge viser oss noen historiske bilder av mennesker fra områdene Hinnøy, Lavangseidet og Sandemarka. Bildene er tatt på slutten av 1800- tallet og i begynnelsen av 1900-tallet. Med bakgrunnn i bildene får vi også høre om samiske offerplasser som er rettet mot Helligtinden på Tjeldøya. En av offersteinene vi får høre om ligger veldig nært E10. Inge gir oss også et innblikk i hvilken betydning Herjangsholmen har hatt for reindrifta og befolkningen i Grovfjord, Gratangen og Lavangen.
 
 
Inge Anders Svonni
Er født på Myrnes og vokst opp på Kanstad i Lødingen hvor familien drev med reindrift. Han har arbeidet som lærer ved reindriftsskolen i Kautokeino i mange år. Inge har stor interesse for lokal/regional historie og er spesielt interessert i hva gamle bilder kan fortelle oss. Han har arbeidet for Várdobáiki både med registrering av flytteveier og andre kulturminner.
 
 

Kurssat čakčat 2022 – giđđat 2023

Álgokursa 1 – Nybegynnerkurs 1

Álgu: Duorastaga, golggotmánu, 20.b. dii. 15.15 – 16.15. Kursa lea guktii vahkus.

Oppstart: Torsdag 20.oktober kl 15.15 – 16.15. Kurset er to ganger i uka, både ved fysisk oppmøte og via Teams.

Kursa hiehpá sidjiide geat galget oahpadišgoahtit sámegiela. Kurset passer for de som skal begynne og lære samisk.

Álgokursa 2 – Nybegynnerkurs 2

Mii joatkit ovddit jagi álgokurssain. Vi fortsetter med forrige studieårs begynnerkurs.

Kursabeaivvit leat mánnodagat ja gaskavahkut gaskal dii 16.30 – 17.30 ja álgu lea gaskavahku, golggotmánu 19.b.

Kursdager er mandager og onsdager mellom kl 16.30 – 17.30 med oppstart onsdag 19. oktober. Kurssted er Várdobáiki i 1.etasje eller via Teams.

Lea nai vejolaččat sámegielagiidda searvat álgokursii hárjehalažit giela.

Det er også mulig for samiskspråklige å melde seg på kurset for oppfriskning av språket.

Kurssain mii čuovvut Ardis Ronte Eriksena «Sápmái go?» oahppogirjji. Skovllogat leat Ann-Mari Thomassen ja Ernst Thomassen. Kursene følger Ardis Ronte Eriksens lærebok «Sápmái go?». Lærere er Ann-Mari Thomassen og Ernst Thomassen

Kurssat leat nuvttá. Oahppogirji, sátnegirji ja grammatihkka sáhttá oastit Várdobáikkis. Kursene er gratis. Lærebok, ordliste og grammatikk kan kjøpes på Várdobáiki.

Dieđiheapmi nu jođanit go vejolaš. Påmelding så raskt som mulig: ernst@vardobaiki.no