Kim-Runar Klodiussen – Har Ikke Meg: Fortellinger om Min Tourettes

Fredag 17. juni kl 19 på Várdobáiki

Om forestillingen:

Har Ikke Meg: Fortellinger om Min Tourettes

Hvordan er det å være litt annerledes? I denne livlige forestillingen vitner vi absurde hendelser, «Ticsefanter», komiske øyeblikk, diabolske replikker, overdrevne sammenligninger og tekstlige godbiter. 

Når man lever med en synlig, og ofte misforstått, tilstand som Tourettes Syndrom finner man seg plutselig i mange spesielle situasjoner. Noen triste, noen morsomme og noen tragikomiske. 

Her får vi ta del i personlige historier, tanker og sammenligninger rundt det å leve med en slik diagnose. I et håp om at vi vil få en bedre forståelse for de som er litt annerledes.

Forestillingen fremstår som en monologforestilling, hvor musikk er en vital del, og varer i ca. 50 minutter.

Teamet bak:

Kim-Runar Klodiussener utdannet skuespiller og scenekunster fra Senja hvor han også holder sin kunstneriske base. Har også røtter fra Nipen i Tjeldsund. Han har hatt diagnosen siden han var 9 år gammel og har møtt mye motgang gjennom sitt liv. Dette har likevel ikke stoppet han og gjennom teatret ønsker han å dele noen av sine opplevelser og tanker rundt det å leve med Tourettes Syndrom. Klodiussen er utdannet skuespiller ved Nord Universitet (tidl. HiNT) og har i tillegg teaterfaglig bachelorgrad fra Roehampton University i London. Paulos Solbø står bak musikken i forestillingen og Tormod Draget Skavern er regissør. Solbø er utdannet musikkprodusent og Skavern er utdannet skuespiller/scenekunstner. Medvirkende i forestillingen er også skuespiller Peder Kaalstad.

Billetter:

100 kr over 18 år, 50 kr andre

Kjøpes ved inngangen eller digitalt på hoopla

Foto: Renate Jensen

Varrisvuođagámnadeapmi – Helsetreff, 02.06.22

Duorastaga geassemánu 2. b. 2022
gillu 11 – 14


Várdobáikkin, Skániin

11.00 Mii lea SANAG? Min lusa boahta
psykologa orienteret fálaldaga
birra mii ásahuvvo min guovlui
12.00 Giellaboddu: Bååstede dávviriid
birra mat Norsk Folkemuseum
máhcaha
12.30 Lášmmohallan
13.00 Biebmu – Vuššon luossa mas
buđet ja gurkásaláhta, 120 r
13.30 Vuorbádeapmi

Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal
juoidá mielde vuorbádallamii.
Torsdag 2. juni 2022
kl. 11 – 14


på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 Hva er SANKS? Vi får en orientering
om SANKS sitt tilbud i vårt område
12.00 Samisk språkstund: Bååstede
museumsgjenstander som
tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum
12.30 Trim
13.00 Mat – Kokt laks med potet og
agurksalat, 120 kr
13.30 Loddsalg


Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en
gevinst som kan loddes ut.
SANAG
Mii lea SANAG? Ja maid sii sahttet fállat? Gii lea sin
ulbmiljoavku, ja makkár mearkkašupmi lea álbmogii
markosámi guovllus ahte dal ásahuvvo min guovlui?
Min lusa boahta psykologa mas lea
spesialistaoahppu, orienteret fálaldaga birra mii dal
ásahuvvo Dielddanuori suohkanis.

Ann Jørgunn Larsen-Sara
Psykologaoahpu váldan Oslo Universitehtas. Sus lea
klinihkalaš spesialistaoahppu ja barga dal SANAG:s.
Hoanttas ja Guovdageainnus eret.
SANKS
Hva er SANKS? Og hva kan de tilby? Hvem er deres
målgruppe, og hvilken betydning har det for
befolkningen i markesamisk område at de nå
etableres i vårt område? Vi får besøk av
psykologspesialist fra SANKS som orienterer som
tilbudet som nå skal etableres i Tjeldsund kommune.

Ann Jørgunn Larsen-Sara
Utdannet psykolog i 2011 fra Universitetet i Oslo.
Spesialist i klinisk nevropsykologi. Jobber nå i
SANKS/SANAG. Fra Nipen og Kautokeino.