Varrisvuođagámnnadeapmi- Helsetreff, torsdag 21.04.22

Duorastaga cuoŋománu 21. b. 2022
gillu 11 – 14


Várdobáikkin, Skániin

11.00 Boazodoallu ja boazodoalohistorjá Oarje-
Romssan ja Nuorta-Nordlanddan
12.00 Giellaboddu: Bååstede dávviriid
birra mat Norsk Folkemuseum
máhcaha
12.30 Lášmmohallan
13.00 Biebmu – Vuoksábiergu
eartameasttanasain ja
rušppiiguin, 120 r
13.30 Vuorbádeapmi

Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal
juoidá mielde vuorbádallamii.
Torsdag 21. april 2022
kl. 11 – 14


på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 Reindrift og reindriftshistorie
i Sør-Troms og Nordre-Nordland
12.00 Samisk språkstund: Bååstede
museumsgjenstander som
tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum
12.30 Trim
13.00 Mat – Oksesmåsteik med ertestuing
og gulrot, 120 kr
13.30 Loddsalg

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en
gevinst som kan loddes ut.


Reindrift og reindriftshistorie i Sør-Troms
og Nordre-Nordland

Reindriften og bruk av rein har en lang
tradisjon i Sør-Troms og mange har et forhold
til reindriften, ofte via personlig slektskap til
tidligere reindriftsutøvere og reineiere.
Hvordan drives reindrift i Sør-Troms i dag,
og hva er den historiske utviklingen som har
fått reindriften til å praktiseres slik den
gjøres i dag?
Mathias Olsen
26 år gammel mann fra Nipen og Sandemark
Jobber på museet på Várdobáiki og er reineier i
Grovfjord reinbeitedistrikt under Britta
Olsens siida.

Ledige stillinger i Márkománák samisk barnehage

 1. Assistent 100%, midlertidig
 2. Assistent 20%, vikariat
 3. Tilkallingsvikarer

Gjelder perioden: 01.08.22 – 31.07.23

Å jobbe i barnehage innebærer allsidige arbeidsoppgaver. I løpet av en barnehagehverdag vil du være med å gi omsorg og støtte til barn i alderen 0-6 år. Du vil være med å bidra til en meningsfull hverdag bestående av ulike aktiviteter, rutiner og praktiske oppgaver. Det viktigste i arbeidet med barn er å bygge trygge og gode relasjoner fra start. Du må derfor inneha kvalifikasjoner som gjør at du er en varm og omsorgsfull voksen, samtidig som du må tørre å by på deg selv i lek og samspill med barna.

Er du fleksibel, omsorgsfull, leken og engasjert, vil vi gjerne høre fra deg!

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (Minimum B2, se merknad under).
 • Det er ønskelig at du har erfaring med barn.
 • Evne til å motta veiledning.
 • Være en god rollemodell for barna
 • Vise tydelig interesse for hvert enkelt barns behov og interesser
 • Være klar for alt fra dagsoppdrag til lengre oppdrag.
 • Være fleksibel i forhold til arbeidstid, og har mulighet til å stille opp på kort varsel.
 • Kan samarbeide med alle typer mennesker og jobber godt i team.
 • Glad i barn og har et godt engasjement for lek og utforskning.
 • Du må være selvstendig og ansvarsbevisst
 • Samisk språk og kulturkompetanse er en fordel.

Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. I henhold til barnehageloven § 19 – 4 ledd.

OM BARNEHAGEN
Márkománák samisk barnehage ligger i naturskjønne omgivelser i Lánntedievvá / Planterhaug i Tjeldsund kommune. Barnehagen har Evenes og Tjeldsund som opptaksområde. Barnehagen er en en-avdelingsbarnehage med 24 plasser. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, små- og store barn.

SAMISK SPRÅK
Márkománák er en samisk barnehage som ligger i et område hvor det er stort behov for arbeid med vitalisering av samisk språk. Dette gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal være en arena med samisk samtalespråk.

Barn og ansatte i barnehagen har ulik kompetanse i samisk språk. Fra høsten 2022 vil det være 4 barn i barnehagen med samisk som ett av sine hjemmespråk.
I tillegg til grunnbemanning (styrer, pedagogisk leder, barnehagelærer, assistenter) har barnehagen samisk språkressurs som bidrar til utvikling og styrking av samisk språk hos barna i barnehagen. Várdobáiki samisk språksenter bidrar også i arbeid med språkutvikling for barn og ansatte.

Merkand angående språk: B2 benevner nivå for norskkurs for fremmedspråklige

Nærmere informasjon: ved styrer Connie Mohaug, 46969097

Søknadsfrist: 02.05.22
Søknad sendes: connie@vardobaiki.no

Søker må innhente minst en referanse

Sommerjobber på Várdobáiki museum

Har du lyst på en spennende og lærerik sommerjobb som guide på vakre Gállogieddi friluftsmuseum eller som resepsjonist og formidler på Várdobáiki museum?

Vi søker ungdom fra 16 år og oppover i perioden 1. juni – 15. august 2022 som har kunnskap om den lokale samiske kulturhistorien.

Samiske språkkunnskaper prioriteres. Det er også en fordel å beherske engelsk og tysk. Søkere må kunne arbeide selvstendig.

Vi trenger ungdom til sommerjobb på to steder: Gállogieddi friluftsmuseum og Várdobáiki museum

Gállogieddi friluftsmuseum

Gállogieddi er åpent fra kl. 10.00 til 17.00 hver dag.

Arbeidsoppgaver på Gállogieddi:

 • Åpne og lukke museet
 • Ta imot, registrere og guide besøkende
 • Yte service og stå for enkel servering og salg av diverse produkter
 • Holde oppsyn med museets verneverdige gjenstander og byggverk
 • Administrativt arbeid. Daglige kassaoppgjør
 • Renhold og annet forefallende arbeid

Várdobáiki museum

Várdobáiki museum er åpent for besøkende fra kl. 10.00 til 15.00 hver dag og holder åpent helgene i fellesferien.

Arbeidsoppgaver som resepsjonist på Várdobáiki museum:

 • Åpne og lukke museet
 • Ta imot, registrere og gi informasjon til besøkende
 • Yte service og salg av diverse produkter
 • Holde oppsyn med gjenstandene i arenaen og på museet
 • Renhold og annet forefallende arbeid
 • Daglige kassaoppgjør.

Obligatorisk opplæring vil bli gitt.  

Opplysninger som skal stå i søknaden:

Merk søknaden «Gállogieddi friluftsmuseum» eller «Várdobáiki museum»

Personopplysninger, kvalifikasjoner som utdanning, språk, arbeidspraksis og referanse.

Arbeidstid etter turnus og lønn etter tariff. Arbeidsinstruks og opplæring vil bli gitt. Søknadsfrist 11.mai.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med museumsleder Thomas Ole Andersen på mob: 957 49 521.

Søknad sendes til thomas@vardobaiki.no