FILM – Samtale om Lappekodisillen av 1751

/

Várdobáiki samisk museum 3.2.2022.

Várdobáiki arrangerte seminar i samtaleform mellom historiker og dr. philos.Steinar Pedersen og professor Else Grete Broderstad, UiT Norges arktiske universitet hvor temaet var Lappekodisillen av 1751.Vi har laget tre filmer med opptak fra samtalen, to filmer fra selve samtalen, og en film hvor Steinar Pedersen snakker om grensesperring, norskt nei og jordbrukskolonisering. I dette innlegget publiseres to av filmene.

Gjennom samtalen kom de inn på ulike tema knyttet til Lappekodisillen, og de drøftet kodisillen i sin samtid og deretter hvordan kodisillen ble forstått i fornorskningens hundreår.

Opptak fra første del

Se også et kortere klipp der Steinar Pedersen snakker om grensesperring, norskt nei og jordbrukskolonisering