AVLYST: Duvvene – Konsert på Várdobáiki 8.april

Turneen med produksjonen Duvvene avsluttes på Várdobáiki fredag 8.April

Konserten er satt opp i samarbeid med Scene Nord

Duvvene er en sangsyklus på ti sanger på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.. Dette er siste opptreden i denne turneen, hvor dagens fylkesjoikere er med.

Duvvene tar oss med til et knippe av øyene i Nordland. Den en gang så sterke og verdifulle sjøsamiske kulturen er nå nesten usynlig her. Det samme er øyboernes historie i nord. Nå inviterer vi publikum med på en musikalsk reise ved kanten av storhavet – gjennom brottsjøer og over speilblanke sund – en hyllest til alle de som gikk der før oss, og til de som kommer etter oss.

Dette prosjektet er signert poet Rawnda Carita Eira og komponist Håvard lund.


Medvirkende:
Fylkesjoiker Ingá-Máret Gaup-Juuso vokal

Fylkesjjoiker Niko Valkepää – vokal

Håvard Lund – bassklarinett

Edvard Sundquist – gitar

Mathias Agdestein Steffensen -bass

Håvard Kværne Hansen – trommer

Biletter

Voksne: 200; Honnør: 150; Barn under 16 år: 100

https://hpla.no/duvvene-vardobaiki

Eller kjøp bilett i døra. Dørene åpnes 18:30.
Foto: Martin Losvik 

FILM – Samtale om Lappekodisillen av 1751

/

Várdobáiki samisk museum 3.2.2022.

Várdobáiki arrangerte seminar i samtaleform mellom historiker og dr. philos.Steinar Pedersen og professor Else Grete Broderstad, UiT Norges arktiske universitet hvor temaet var Lappekodisillen av 1751.Vi har laget tre filmer med opptak fra samtalen, to filmer fra selve samtalen, og en film hvor Steinar Pedersen snakker om grensesperring, norskt nei og jordbrukskolonisering. I dette innlegget publiseres to av filmene.

Gjennom samtalen kom de inn på ulike tema knyttet til Lappekodisillen, og de drøftet kodisillen i sin samtid og deretter hvordan kodisillen ble forstått i fornorskningens hundreår.

Opptak fra første del

Se også et kortere klipp der Steinar Pedersen snakker om grensesperring, norskt nei og jordbrukskolonisering

Varrisvuođagámnnadeapmi- Helsetreff, 24.3.22

Duorastaga 24. b. njukčamánus 2022
gillu 11 – 14
Várdobáikkis, Skániin
 
11.00   Ergodivššofáláldat birra
             Dielddanuori suohkanis
12.00   Giellaboddu: Bååstede dávvirat
             mat Norsk Folkemuseum
             máhcaha
12.30   Lášmmohallan
13.00   Biepmu – Guollegáhkut ja
             rušpemeasttanas, 120 r.
13.30   Vuorbádeapmi
 
 
Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal mielde juoidá vuorbádallamii.

Suohkanlaš ergodivššofáláldat Dielddanuoris
Anát go varrisvuođaváttisvuođaid maid dagaha du
árgábeaivvi váddaset? Elisabeth ja Charlotte bargaba suohkanlaš ergodivššáriin Dielddanuoris ja boahtiba min guossái. Soai galgaba ságastit veahá ergodivššára rolla birra ja veahá ohcanproseassa birra go guoská veahkkereaidduid.
 
 
Torsdag 24. mars 2022
kl. 11 – 14
på Várdobáiki, Evenskjer
 
11.00   Ergoterapitilbudet i Tjeldsund
             kommune
12.00   Samisk språkstund: Bååstede
             museumsgjenstander som tilbake-
             føres fra Norsk Folkemuseum
12.30   Trim
13.00   Mat – Fiskekaker med gulrotstuing,
             120 kr
13.30   Loddsalg
 
 
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.
 
Det kommunale ergoterapitilbudet i
Tjeldsund
Har du noen helseutfordringer som gjør at
aktiviteten din i hverdagen begrenses? Vi får besøk av Elisabeth og Charlotte som begge jobber som
kommunale ergoterapeuter i Tjeldsund. De skal snakke litt om hva som er ergoterapeutens rolle, og si litt om søknadsprosessen på hjelpemidler.
 

Sámi dološáigge Lufuohtás ja sámi báikenamat – Samisk fortid i Lofoten og samiske stedsnavn. På Várdobáiki 12.mars kl 13.00 – 15.00

Historiker Alf Ragnar Nielssen (f. 1951 på Vestvågøy) foredrar om samisk fortid i Lofoten med vekt på samiske stedsnavn.
Oppvokst i Svolvær, Henningsvær og Tromsø. Utdannet som historiker ved Universitetet i Tromsø 1977.

Historihkkár Alf Ragnar Nielssen (riegádan 1951 Vestvågeaddjus) logaldallá sámi dološáigge birra Lufuohtás ja geahčada eronamážit sami báikenamaide. Son lea bajasšaddan Suolvearas, Henningsvær:s ja Romssas. Gazzan historihkkár alla oahpu Romssa universitehtas jahki 1977.

Nielssen som nå er pensjonist, har hatt stillinger ved Høgskolen i Alta, Universitetet i Tromsø, Lofotmuseet og Norsk Sjøfartsmuseum. Fra 2007 til 2017 var han professor ved Nord Universitet (Bodø). Han har også vært professor II ved Lofotr Vikingmuseum.
Nielssens interesseområde omfatter emner som nordnorsk lokalhistorie, med vekt på fiskevær og kystsamfunn, samisk historie, vikingtidshistorie, Vest-Nordens historie og internasjonal fiskerihistorie. Han har deltatt i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt og gitt ut en rekke bøker og artikler. I de seinere år har han vært redaktør for trebindsverket Nordlands historie (2015) og medredaktør/forfatter for fembindsverket Norges Fiskerihistorie (2014).
På Orkana Akademisk har Nielssen utgitt boka Landnåm fra nord. Utvandringa fra det nordlige Norge til Island i vikingtida (2012, andre opplag 2018). Den ble også oversatt til islandsk i 2014. Siste utgivelse på Orkana er Samisk fortid i Lofoten (2022), i samarbeid med Museum Nord.