Tystnaden i Sápmi

Tirsdag 6.desember 2022 kl 17.00-18.30
I samarbeid med Tystnaden i Sápmi og Tjeldsund kommune inviterer vi til gratis visning av den prisbelønte dokumentaren «Tystnaden i Sápmi».
Vi får besøk av Marion Anne Rimpi, en av filmens hovedkarakterer, og Lill Tove Veimæl og Ann Jørgunn Larsen-Sara fra SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus).
Det blir en kort introduksjon fra Marion før filmen og Q &A (spørsmål og svar) etter visningen.

Om filmen:
En film om overgrep, psykisk helse og fortielses-kultur i Sápmi. Filmen tar tak i tabuer og hendelser som har plaget mange unge samer – i generasjoner. Overgrep er ikke bare et samisk fenomen, det er universelt og angår oss alle. Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolkssamfunn. De unge kvinnene Marion og Ida som står frem i denne filmen, har erfart at taushet ikke lenger gagner noen.
Både Ida og Marion er to særdeles modige unge kvinner som har bestemt seg for at «nok er nok». Deres barn skal ikke måtte oppleve det samme som dem selv, og de går i bresjen for å skape en endring. I løpet av denne kampen møter de begge på mye motstand – i tillegg til sin egen indre kamp for å overleve må de takle utestengelse, baksnakking og trusler, men på tross av dette gir de seg ikke.
Tystnaden i Sápmi viser oss skyggesider av samfunnet og tar opp tabubelagte temaer, men det er også en film som viser oss at selv om man har gjennomgått traumatiske opplevelser kan livet bli bra igjen og at det alltid finnes håp.

Forestillingen er gratis, men det er begrenset antall plasser. Påmelding til rakel@vardobaiki.no
Velkommen til en kinoopplevelse utenom det vanlige.

Várdobáiki 20 år – seminar

Várdobáiki ble etablert som en selvstendig organisasjon for 20 år siden – den 18.november 2002. Dette markerer vi med et seminar med fokus på Várdobáikis historie og utvikling. Mange personer arbeidet for at det samiske senteret skulle bli etablert. Vi håper at mange av dem vil delta på markeringa, og vi ønsker dem velkommen til […]

Seminára streamejuvvo – Dagens seminar streames

Otná seminára digitála veahkkeneavvuid duordnussámeguovllus sáhttá čuovvut streamas https://youtu.be/Ovy8kEyrI4s

Dagens seminár om digitale hjelpemidler i tornsesamisk område kan følges på stream: https://youtu.be/Ovy8kEyrI4s

Giellavahku prográmma 24.-30.10.2022

Varrisvuođagámnadeapmi – Helsetreff, 20.10.22

Duorastaga golggotmánu 20. b. 2022
gillu 11 – 14

Várdobáikkin, Skániin
 
11.00   Historjjálaš govat Iinnasullos ja
             «Langøya:s»
12.00   Giellaboddu: Medisiinnalaš
             šattut Sámis
12.30   Lášmohallan
13.00   Biebmu – Gumba, 120 r
13.30   Vuorbádeapmi
 
Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal
juoidá mielde vuorbádallamii.
Torsdag 20. oktober 2022
kl. 11 – 14

På Várdobáiki, Evenskjer
 
11.00   Historiske bilder fra Hinnøya og
             Langøya
12.00   Samisk språkstund: Medisinske
             planter fra Sápmi
12.30   Trim
13.00   Mat—Gumba, 120 kr
13.30   Loddsalg
 
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en
gevinst som kan loddes ut.
Historiske bilder fra Hinnøya og Langøya
Inge viser oss noen historiske bilder av mennesker fra områdene Hinnøy, Lavangseidet og Sandemarka. Bildene er tatt på slutten av 1800- tallet og i begynnelsen av 1900-tallet. Med bakgrunnn i bildene får vi også høre om samiske offerplasser som er rettet mot Helligtinden på Tjeldøya. En av offersteinene vi får høre om ligger veldig nært E10. Inge gir oss også et innblikk i hvilken betydning Herjangsholmen har hatt for reindrifta og befolkningen i Grovfjord, Gratangen og Lavangen.
 
 
Inge Anders Svonni
Er født på Myrnes og vokst opp på Kanstad i Lødingen hvor familien drev med reindrift. Han har arbeidet som lærer ved reindriftsskolen i Kautokeino i mange år. Inge har stor interesse for lokal/regional historie og er spesielt interessert i hva gamle bilder kan fortelle oss. Han har arbeidet for Várdobáiki både med registrering av flytteveier og andre kulturminner.
 
 

Kurssat čakčat 2022 – giđđat 2023

Álgokursa 1 – Nybegynnerkurs 1

Álgu: Duorastaga, golggotmánu, 20.b. dii. 15.15 – 16.15. Kursa lea guktii vahkus.

Oppstart: Torsdag 20.oktober kl 15.15 – 16.15. Kurset er to ganger i uka, både ved fysisk oppmøte og via Teams.

Kursa hiehpá sidjiide geat galget oahpadišgoahtit sámegiela. Kurset passer for de som skal begynne og lære samisk.

Álgokursa 2 – Nybegynnerkurs 2

Mii joatkit ovddit jagi álgokurssain. Vi fortsetter med forrige studieårs begynnerkurs.

Kursabeaivvit leat mánnodagat ja gaskavahkut gaskal dii 16.30 – 17.30 ja álgu lea gaskavahku, golggotmánu 19.b.

Kursdager er mandager og onsdager mellom kl 16.30 – 17.30 med oppstart onsdag 19. oktober. Kurssted er Várdobáiki i 1.etasje eller via Teams.

Lea nai vejolaččat sámegielagiidda searvat álgokursii hárjehalažit giela.

Det er også mulig for samiskspråklige å melde seg på kurset for oppfriskning av språket.

Kurssain mii čuovvut Ardis Ronte Eriksena «Sápmái go?» oahppogirjji. Skovllogat leat Ann-Mari Thomassen ja Ernst Thomassen. Kursene følger Ardis Ronte Eriksens lærebok «Sápmái go?». Lærere er Ann-Mari Thomassen og Ernst Thomassen

Kurssat leat nuvttá. Oahppogirji, sátnegirji ja grammatihkka sáhttá oastit Várdobáikkis. Kursene er gratis. Lærebok, ordliste og grammatikk kan kjøpes på Várdobáiki.

Dieđiheapmi nu jođanit go vejolaš. Påmelding så raskt som mulig: ernst@vardobaiki.no

Rabas virggit Márkománák sámi mánáidgárddis

Várdobáiki doaimmaha Márkománák sámi mánáidgárddi čáppa luonddobiras Láŋttedievás Dielddanuori suohkanis. Mánáidgárddis lea Evenášši ja Dielddanuori suohkanat sisaváldinguovlun. Mánáidgárddis lea akta ossodat ja 24 saji, luondduin stoahkan-ja oahppoarenan.  Beaivválaččat juohkit mánáid guovtti jovkui, smávva-ja stuorra mánáid joavkkuide.

Pedagogalaš jođiheaddji 100% ja mánáidgárdeoahpaheaddji 60 %,nubbi geardde almmuhus

Gealbbolašvuohta goappas virggiid ektui

 • Mánáidgárdeoahpaheaddji, árvvoštallat maiddái iežá pedagogalaš oahpu mánáidgárdeoahpuin liigeoahppun
 • Buorit njálmmálaš ja čálalaš ovdanbuktinnávccat dárogillii
 • Sámegiella- ja kulturmáhttu lea ovdamunnin
 • IKT- máhttu
 • Olmmošlaš heivvolašvuohta vuorohuvvo

Mii fállat

 • buori bargobirrasa
 • vejolašvuođa loktet iežas gelbbolašvuohta ja ovdáneapmi
 • bagadusa easkkaskuvlen mánáidgárdeoahpaheaddjiide
 • buori fágálaš birrasa
 • buori bálkáeavttuid
 • tariffsohppojuvvon ja oiddolaš penšuvnna- ja dáhkádusortnegiid
 • gelddolaš prošeaktabargguid čadnon sámegillii ja kultuvrii.

Politiijaduođaštus galgá ovdanbuktit ovdal álgima – ii boarráset go 3 mánu
Olgoriikalaš oahppoduođaštus galgá dárogillii jorgaluvvot ovdal sádde sisa

Heanet dieđut: www.vardobaiki.no dahje 46969097 Connie Mohaug, mánáidgárdejođiheaddji dahje beaivválaš jođiheaddji Várdobáikkis, Kjersti Myrnes Balto 41503529

Sádde ohcamuša dasa: connie@vardobaiki.no

Ohcanáigemearri: 12.10.22

Ledige stillinger i Márkománák samisk barnehage

Márkománák samisk barnehage drives av Várdobáiki samisk senter og ligger i naturskjønne omgivelser i Lánntedievvá / Planterhaug i Tjeldsund kommune/Dielddanuori suohkanis. Barnehagen har Evenes og Tjeldsund som opptaksområde. Barnehagen er en en-avdelingsbarnehage med 24 plasser, med naturen som leke- og læringsarena. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, små- og store barn.

Ledige stillinger: Pedagogisk leder 100% og barnehagelærer 60%, andre gangs utlysning

Kvalifikasjoner for begge stillinger

 • Barnehagelærer, annen pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk vil bli vurdert
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Samisk språk- og kulturkompetanse er en fordel
 • IKT-kunnskaper
 • Personlig egnethet vektleggs

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Muligheter for kompetanseheving og videreutvikling
 • Veiledning av nyutdannede barnehagelærere
 • Et godt faglig miljø
 • Gode lønnsbetingelser
 • Tariffestede og gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Spennende prosjektarbeid relatert til samisk språk og kultur

Politiattest må fremlegges før tiltredelse – ikke eldre enn 3 mnd
Utenlandsk vitnemål må oversettes til norsk før innsendelse

Nærmere info: www.vardobaiki.no, eller 46969097 Connie Mohaug, styrer eller daglig leder ved Várdobáiki AS, Kjersti Myrnes Balto 41503529. Søknaden sendes til: connie@vardobaiki.no Søknadsfrist:12.10.22

Varrisvuođagámnadeapmi – Helsetreff 14.-15.09.22

Helsetreffet på tur til Lofoten onsdag 14.september til torsdag 15.september 2022
Helsetreffet på tur skal denne gangen til vakre Lofoten. Tema for årets helsetreff på tur er samisk fortid i Lofoten. Alf Ragnar Nielssen (f. 1951 på Vestvågøy) har vært førstekonservator ved Museum Nord og professor i historie ved Nord universitet. Han har lang erfaring med forskning og undervisning i samisk historie. Han har også gitt ut boken «samisk fortid i Lofoten». Vi har vært så heldig å få Alf Ragnar med oss på tur. Vi skal få høre om samisk fortid i Lofoten, og på dag to skal vi på rundtur på Vestvågøy med Alf Ragnar som guide.

Hver må ta med seg egen lunsj/drikke til bussturen til Svolvær. Vi vil ikke få felles mat før middag kl 16.00
Kjørerute
Onsdag 14.september

Grovfjordkrysset 08:30
Snubba 08:35
Truckstop 08:55
Elvemo 09:05
Dyrvikhøgda 09:10
Tjeldsundkroa 09:20

Påmeldingsfrist: 05. september
Påmelding via mail: rakel@vardobaiki.no
telefon 918 11 508
Onsdag 14.september
08:30 Bussavgang Grovfjordkrysset
13:00 Lofoten krigsminnemuseum Svolvær
16:00 Middag på Bacalao
19.30 «Samisk fortid i Lofoten». Foredrag med Alf Ragnar Nielssen på Galleri Espolin i Kabelvåg

Torsdag 15.september
08:00 God frokost på Anker Brygge
09:30 Avgang til Vestvågøy. En rundtur i det samiske Lofoten. Guide: Alf Ragnar Nielssen.
12:30 Lunsj/middag på Alstad Kro & Camp
13:30 Hjemreise
Pris:
Overnatting:

4-manns rorbu med 2 soverom: 823 kr per person
Kveldsmat: 50 kr
Middag: Betales av den enkelte
Bussbillett: 150 kr tur-retur
Totalt per person: 1523 kr
Egenandel på kr 400 kr betales ved påstigning (inkl.buss, kveldsmat og lunsj)
Vi har fått et bra tilbud på Anker Brygge rorbuer AS i Svolvær. Rorbuene er i to etasjer, velutstyrte med to soverom—der det ene har dobbeltseng og privat bad og det andre har to separate senger og privat bad. I tillegg har det et oppholdsrom og kjøkkenkrok med kjøleskap, koketopp, mikro etc. Frokost er inkludert i prisen.Du må oppgi disse opplysningene ved
påmelding:

Navn, mobilnummer, hvor du ønsker å komme på bussen og hvem du skal dele rom og rorbu med. Gjerne også om du har spesielle ønsker eller behov

Várdobiegga inviterer – Várdobiegga bovde

Bures! Hei!

Har du hørt om det samiske koret Várdobiegga? Ikke enda? Eller kanskje har du hørt litt? I så fall er det på tide at vi blir bedre kjent med hverandre.

Velkommen til en uforpliktende korøvelse på Várdobáiki samisk senter.

Dato og klokkeslett: 1.september kl. 17.00

Leat go gullan Várdobiegga sámi koara birra? Ii vel hain? Vai soaittát leat gullan veahá? Mii sihtat goit oahpásnuvvat duinna buorebut.

Buresboahtin geatnegahtegehttes lávlumii Várdobáikki sámi guovddážis.

Dáhton ja áigi: 1.čakčamánu, diibmu 17.00

Vi er glade sangere som synger på samisk, øver hver torsdag, og opptrer på store og små arrangementer, både innenfor og utenfor kommunegrensa.

Nå starter høstsemesteret og vi gleder oss til å synge igjen, øve på nye sanger og joiker, lære nye samiske ord og begreper, og ikke minst planlegge spennende konserter.

Vil du bli vårt nye kormedlem, men er i tvil fordi du ikke kan samisk? Det er ikke noe problem! Hos oss kan du begynne og lære samisk språk, forbedre det eller prate fritt. Vi har dyktige språkkonsulenter som gjerne hjelper deg.

Torsdag 1.september arrangerer vi åpen korøvelse. Er du nysgjerrig på hva vi gjør? Stikk innom for en kopp kaffe og en uforpliktende prat. Og prøv å synge med oss! Kanskje du, etter denne kvelden, finner ut at å synge i det samiske koret Várdobiegga gir deg glede 🙂

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Mii leat buorremielalaš lávllut geat lávlut sámegillii, hárjehallat juohke duorastaga, ja searvat stuorát ja unnit doaluide, sihke suohkanráji sisbealin ja olggobealin. Čakčajahkebealli álga dál ja mii illudit lávlut vas,

hárjehallat ođđa lávlagiid ja luđiid, oahppat ođđa sámegiel sániid ja doahpagiid, ja vel plánet gelddolaš konsearttaid.

Siđat go šaddat min ođđa miellahtu, muhto leat eahpesihkkar go it máhte sámástit? Ále val daga dan váttisvuohtan! Min luhtte sáhtát álgit oahpadišgoahtit sámegiela, buoridit giela vai sámástit vaikko man holu. Mis leat giellaveahkit geat áinnas veahkehit du.

Duorastaga 1.čakčamánu lágidit rabas lávlunhárjehallama. Siđat go diehtit maid mii bargat? Guovllat sinne gáfe jugažit ja ságastalažit. Ja geahččal lávlut min olin! Don soaittát maŋŋel dan eahkeda huomidit man suohtas dat lea lávlut Várdobiegga koara olin 🙂