Ledig stilling som språkkonsulent

Várdobáiki samisk språksenter søker etter språkmedarbeider, 100 % fast stilling

Søknadsfrist 24.09.2021. Tiltredelse snarest.

Om Várdobáiki

Várdobáiki var etablert i 2002 og flyttet i 2020 inn i nye lokaler på Evenskjer som er sentrum i Tjeldsund kommune. Formålet for Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Dette gjøres gjennom drift av museum, barnehage og språksenter. I tillegg har Várdobáiki faste tilrettelagte tilbud til eldre.
Várdobáiki har per i dag til sammen ca 14 årsverk fordelt på 21 ansatte. Várdobáiki har flotte lokaler med rom for utstillinger og aktiviteter. Deler av bygget leies ut til kafe og butikk. Kontorlokaler leies ut til Márkomeannu, Duodjeinstituhtta, Senter for samisk helseforsning, UiT, Árran og Hinnstein.

Om språksenteret

Språksenteret har per i dag 5 ansatte, prosjektmedarbeidere og faste ansatte i ulike stillingsprosenter. Språksenteret har spesielt fokus på å ivareta lokal dialekt . Hovedarbeidsoppgaver er knyttet til språkkurs og språkarenaer. Språksenteret driver også et språkkontor/språkarena, Bárru Giellabáiki på Suortá/Sortland.

Arbeidsopgaver

 • Arbeide med samiske stedsnavn
 • Planlegge og gjennomføre språktiltak for ulike aldersgrupper
 • Oversettelsesarbeid
 • Bidra til videreutvikling av språksenteret

Kvalifikasjonskrav

 • Beherske muntlig og skriftlig samisk språk
 • Ønskelig med formell kompetanse i samisk språk
 • Ønskelig med kjennskap til lokal tornesamisk dialekt
 • Pedagogisk erfaring er er en fordel

Personlige egenskaper

 • Liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Har stort engasjement for samisk språk
 • Personlig egnethet og egenskaper vektlegges

Várdobáiki tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og personalforsikringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Barnehageplass i vår samiske barnehage

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kontorsted: Skánik, Evenskjer.
Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til språksenterets leder Ann-Mari Thomassen 90057123 eller til daglig leder Kjersti Myrnes Balto, 41503529

Søknad med CV sendes Várdobáiki samisk senter, Skånlandsveien 78, 9440 Skánik/Evenskjer eller e-post kjersti@vardobaiki.no innen torsdag 24.9.2021.

100 % virggi giellabargin

KURSSAT ČAKČAT 2021 – GIĐĐAT 2022 VÁRDOBÁIKKI GIELLAGUOVDDÁŽIS SKÁNIIN VAI TEAMS BOKTE NEAHTAS SAMISKKURS HØST 2021 – VÅR 2022 PÅ VÁRDOBÁIKI SAMISK SPRÅKSENTER PÅ EVENSKJER ELLER PÅ TEAMS

ÁLGOKURSA 0 – NYBEGYNNERKURS

Álgu: Gaskavahkku, golggotmánu, 6.b. dii. 15.30 – 16.30. Kursa lea oktii vahkus.

Oppstart: Onsdag 6.oktober kl 15.30 – 16.30. Kurset er en gang i uken.

ÁLGOKURSA 1 JOATKKA – NYBEGYNNERKURS 1 – FORTSETTELSE

Mii joatkit ovddit jagi álgokurssain. Vi fortesetter med forrige studieårs begynnerkurs.

Kursabeaivvit lea mánnodagat ja gaskavahkut gaskal dii 17.00 – 18.00 ja álgu lea mánnodat, čakčamánu 27.b.

Kursdager er mandager og onsdager mellom kl 17.00 – 18.00 med oppstart 27.september.

LEA NAI VEJOLAŠ SÁMEGIELAT OLBMUIDE SEARVAT ÁLGKURSA 1 HÁRJEHALLAT GIELA.

DET ER OGSÅ MULIG FOR FOLK MED SAMISKSPRÅKLIG KOMPETANSE Å MELDE SEG PÅ ÁLGOKURSA 1 FOR OPPFRISKING AV SPRÅKET.

JOATKKAKURSA 1 – VIDEREKOMMENDE KURS 1 FORTSETTELSE

Kursabeaivvit lea mánnodagat ja duorastagat gaskal dii 15.30 – 16.15. ja álgu lea mánnodat, čakčamánu 27.b.

Kursdager er mandager og torsdager mellom kl 15:30 – 16:15 med oppstart 27.september.

Kurssain mii čuovvut Ardis Ronte Eriksena «Sápmái go?» oahppogirjji. Skovlluok lea Gudmund Johnsen. Kursene følger Ardis Ronte Eriksens lærebok «Sápmái go?». Lærer er Gudmund Johnsen.

Kurssat leat nuvttá. Oahppogirji, sátnegirji ja grammatihkka sáhttá oastit Várdobáikkis. Kursene er gratis. Lærebok, ordliste og grammatikk kan kjøpes på Várdobáiki.

Dieđiheapmi 21.09.21 / Påmelding 21.09.21: annmari@vardobaiki.no