Varrisvuođadeaivvadeapmi Rohttodávda – áiggiid čađa Skáitte Erna Anne Ravnna báktu, váldodoavttir UNN skihpáhuotnahis, Hárstták – Helsetreff «Dyret» – pandemier gjennom historien v/Ann-Ragnhild Broderstad, overlege ved UNN, Harstad

Bearjadaga, juovlamánu 11. beaivvi
diibmu 11 – 14
Várdobáikkis, Skániin
Fredag 11. desember 2020
kl. 11 – 14
på Várdobáiki, Evenskjer
11.00 Rohttodávda – áiggiid čađa Skáitte Erna Anne Ravnna báktu, váldodoavttir UNN skihpáhuotnahis, Hárstták
12.00 Giellaboddu: Vilgesvári orronbáiki
12.30 Lášmmohallan
13.00 Juovlaherskot oasseváldiide, 100 r.
13.30 Vuorbádeapmi
11.00 «Dyret» – pandemier gjennom historien v/Ann-Ragnhild Broderstad, overlege ved UNN, Harstad
12.00 Samisk språkstund: Vilgesvárre boplass
12.30 Trim
13.00 Pinnekjøtt og karamellpudding til dessert til deltakerne, 100 kr
13.30 Loddsalg
It sáhte boahtit jus dus lea snuorvu. Lea dehálas eastadeažžat korona háddjemis.Om du har symptomer på forkjølelse, kan du ikke delta. Dette er viktig for å forhindre spredning av korona.
Muitte vuorbebuvda. Dohppe hal mielde juoidá vuorbádallamii.Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.
Rohttodávddat áiggiid čada
Mii eallit juste dál covid -19 njoammudávdda gasku. Beaivválaččat mii gullat dá birra, mediaid bokte. Vaikko lea balahahtti dakkár njoammudávddain, mis Norggan leat buorit birgenlágit ja nanu varrisvuođadoibmahat, veahkkin álbmogii njoammudávdda čada.
Covid -19 lea akta dain mángga njoammudávddain historjjás mat leat njommun buolli fárttain máilmmi viidát. Sivvan dase leat virusat ja bakterat, hui uhcit eallagat mat njoammudit olbmorupmasii, sivvan dávddaide ja jápmimii. aitdin álbmotčearddain leat čilgehusat njoammudávddaide, maiddái sámi máinnastanárbevierru govvida sivaid njoammudávddaide. Aktanaga njoammudávddain eastadeapmi ja dálkkodeapmi leat gávdnon.

Skáidde-Ernná-Ánne Rávdna
Lea Skáiddin eret. Oahppan doavttirin, sisdávdamedisiinnalas ja varraskihpodagaid spesialdoavttirin. Lea bargan 26 jagi UNN skihpahuotnahin. Dál son bargá váldodoavttirin UNN skihpahuotnahin Hársttáis. Sus lea maid doavttergráda vara ruovdesisdoalu ektui, ja maŋimus 20 jagi son lea dutkan iesguđetlágan bissovas eallinvuogi-skihpodagaid birra. Son lea fágalas jođiheaddji Sámi dearvvašvuođadutkama guovddážis, UIT Norgga árktalaš universitehta. Son jođiha SAMINOR álbmotguorahallama.
«Dyret» – pandemier gjennom historien
Akkurat nå lever vi midt i en pandemi – Covid 19. Den hører vi daglig om gjennom media. Selv om det er skremmende med en slik pandemi, har vi i Norge gode livsvilkår og et solid helsevesen som hjelper befolkningen gjennom pandemien.
Covid 19 er en av mange pandemier gjennom historien, som har spredd seg som ild i tørt gress over hele verden. Det er virus og bakterier som er årsaken, bittesmå organismer som invaderer menneskekroppen og forårsaker sykdom og død. Det finnes forklaringer på pandemier i alle folkeslag, også samisk fortellertradisjon beskriver årsaken til pandemier. Samtidig som forebygging og behandlinger mot sykdommene har eksistert like lenge som pandemiene.

Skáitte Erna Anne Ravdna
Er fra Skáidi i Kvitforsen. Utdannet lege og spesialist i indremedisin og blodsykdommer. Har jobbet ved Universitetssykhuset i totalt 26 år. Jobber nå som overlege ved UNN Harstad. Har også doktorgrad om jernnivåer i blodet og har de siste 20 år forsket på ulike kroniske livsstilssykdommer. Er fagligleder ved Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet og leder av
befolkningsundersøkelsen SAMINOR.

Varrisvuođadeaivvadeapmi Helsetreff 11.desember. «Dyret» – pandemier gjennom historien

Fredag 11. desember 2020
kl. 11 – 14
på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 «Dyret» – pandemier gjennom historien v/Ann-Ragnhild Broderstad, overlege ved UNN, Harstad
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Julemat til deltakerne, 100 kr
13.30 Loddsalg

Om du har symptomer på forkjølelse, kan du ikke delta. Dette er viktig for å forhindre spredning av korona.
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

«Dyret» – pandemier gjennom historien
Akkurat nå lever vi midt i en pandemi – Covid 19. Den hører vi daglig om gjennom media. Selv om det er skremmende med en slik pandemi, har vi i Norge gode livsvilkår og et solid helsevesen som hjelper befolkningen gjennom pandemien.
Covid 19 er en av mange pandemier gjennom historien, som har spredd seg som ild i tørt gress over hele verden. Det er virus og bakterier som er årsaken, bittesmå organismer som invaderer menneskekroppen og forårsaker sykdom og død.
Det finnes forklaringer på pandemier i alle folkeslag, også samisk fortellertradisjon beskriver årsaken til pandemier. Samtidig som forebygging og behandlinger mot sykdommene har eksistert like lenge som pandemiene.

Skáitte Erna Anne Ravdna
Er fra Skáidi i Kvitforsen. Utdannet lege og spesialist i indremedisin og blodsykdommer. Har jobbet ved Universitetssykhuset i totalt 26 år. Jobber nå som overlege ved UNN Harstad. Har også doktorgrad om jernnivåer i blodet og har de siste 20 år forsket på ulike kroniske livsstilssykdommer. Er fagligleder ved Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet og leder av befolkningsundersøkelsen SAMINOR.