Helsetreff tema: Fall, fallskader og forebyggende tiltak – Varrisvuođadeaivvadeapmi ášši: Gahččan lihkohisvuođat ja eastadeaddji doaimmat

Bearjadaga, skábmamánu 13. beaivvi diibmu 11 – 14 Várdobáikkis, Skániin

11.00 Gahččan lihkohisvuođat ja eastadeaddji doaimmat, Dielddanuori suohkan váldodoavttira Nadezda Wessel bokte
12.00 Giellaboddu: Burma
12.30 Lášmmohallan
13.00 Gumbá/Ruhppá/Mállegáhkku oasseváldiide, 100 r.
13.30 Vuorbádeapmi

It sáhte boahtit jus dus lea snuorvu. Lea dehálas eastadeažžat korona háddjemis.

Muitte vuorbebuvda. Dohppe hal mielde juoidá vuorbádallamii.

Fredag 13. november 2020 kl. 11 – 14 på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 Fall, fallskader og forebyggende tiltak v/kommuneoverlege i Tjeldsund kommune; Nadezda Wessel
12.00 Samisk språkstund: Burma
12.30 Trim
13.00 Blodklubb til deltakerne, 100 kr
13.30 Loddsalg

Om du har symptomer på forkjølelse, kan du ikke delta. Dette er viktig for å forhindre spredning av korona.

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Fall, fallskader og forebyggende tiltak
Fall er vanlig, og spesielt blant eldre. Vi vet at fall kan føre til skader, noe som kan føre til større eller mindre funksjonsnedsettelser.
Norsk Helseinformatikk sier på sin webside at omlag 1/3 av alle over 65 år har minst én fallepisode per år. Kvinner faller oftere enn menn. I cirka fem prosent av tilfellene ender fallet i et brudd, oftest i håndledd, hofte eller i ryggen. Dette bør vi unngå, alle som en, så fallforebyggende tiltak er viktig, spesielt når vi blir over 65 år.

Nadezda Wessel
Russiske Nadezda Wessel er tilsatt som ny kommunelege for kommunene Evenes og Tjeldsund – med kontor på ETS medisinske senter på Evenskjer.
Wessel er i tillegg til kommuneoverlege også fastlege for 200 pasienter. Til Fremover forteller Wessel at hun kom til Norge i 2007.
Etter å ha jobbet som turnuslege i Harstad og i ETS Norge fikk hun sin russiske utdannelse godkjent i Norge i 2013.
Hun jobbet som lege i Kragerø fra 2013 til i mars 2019, da hun begynte fikk jobb som lege på ETS Medisinske senter.
Nadezda Wessel har voksne barn, og bor på Fjelldal i Tjeldsund.